Phân tích và Lập kế hoạch Tài chính không phải là một ngành nghề phổ biến. Sự thiếu thông tin có lẽ là một trong những khó khăn cản trở bạn đến với con đường của một chuyên gia FP&A. Đừng lo lắng, dù nghề này hay bất kỳ ngành nghề nào cũng có những tiêu chuẩn, những yêu cầu cần thiết. Chỉ cần bạn nắm bắt được chúng, thì bạn đã bước đầu đặt chân vào con đường đầy tiềm năng này rồi đấy.

1. Đọc và phân tích báo cáo tài chính

Các chuyên gia phân tích và lập kế hoạch tài chính doanh nghiệp là một nhóm phải có khả năng đọc và thực sự hiểu báo cáo tài chính của công ty – bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, báo cáo thu nhập, báo cáo vốn chủ sở hữu của cổ đông. Một nhà phân tích giỏi không chỉ hiểu ý nghĩa và ý nghĩa của từng báo cáo tài chính cá nhân mà còn nhìn thấy bức tranh lớn hơn về cách tổng tình hình tài chính của một công ty được phản ánh bởi sự kết hợp giữa tài sản, nợ phải trả, dòng tiền và thu nhập.
 
Bộ phận phân tích tài chính của một công ty cần phải có sự bình đẳng, nắm bắt các mục nhật ký kế toán và báo cáo đối chiếu tài chính so với bộ phận kế toán. Các nhà phân tích phải hiểu các khía cạnh liên quan của các khoản nợ và tín dụng, và có thể tính toán và đánh giá các tỷ số tài chính quan trọng để xác định công ty đứng ở đâu về mặt tài chính và cách tốt nhất để tiến lên từ đó.

2. Kỹ năng ra quyết định và học tập

Mặc dù các nhà phân tích tài chính phải đánh giá một số lựa chọn tài chính phức tạp, họ cũng phải có khả năng đưa ra quyết định vững chắc, có thể tránh được một loạt các lựa chọn tài chính làm tê liệt họ bởi sự thiếu quyết đoán.
 
Mong muốn tiếp tục học hỏi là một thế mạnh cá nhân quan trọng đối với các nhà phân tích tài chính. Khi các doanh nghiệp, thị trường và nền kinh tế thay đổi và thích nghi, do đó, các nhà phân tích phải liên tục thay đổi và thích nghi. Ngoài việc mài giũa các kỹ năng và chiến lược tài chính, họ được yêu cầu luôn đi đầu trong các xu hướng kinh doanh, công nghiệp và kinh tế. Các nhà phân tích giỏi nhất không ngừng học hỏi nhiều hơn, ngày càng giỏi hơn trong những gì họ làm.

3. Kỹ năng quản lý dự án

Các nhà phân tích tài chính cũng là nhà hoạch định tài chính. Mục đích của họ là, dựa trên nghiên cứu, thu thập dữ liệu và phân tích dữ liệu, tư vấn cho ban quản lý của công ty về các phương tiện hiệu quả nhất về tài chính để phát triển kinh doanh và lợi nhuận của công ty. Khi kết hợp các báo cáo như dự báo tài chính ba năm và năm năm, các nhà phân tích tài chính về bản chất là xây dựng các dự án tài chính. Các nhà phân tích tài chính giỏi thường mang đến các kỹ năng quản lý dự án tốt, chẳng hạn như lãnh đạo, quản lý chi phí và thời gian, khả năng ủy thác, kỹ năng giao tiếp – và kỹ năng giải quyết vấn đề tổng thể.
 
Hầu hết các nhà phân tích tài chính đều học giỏi trong việc sử dụng các chương trình như Microsoft Excel để tạo và phân tích báo cáo. Thực hiện phân tích tài chính doanh nghiệp bao gồm thực hiện rất nhiều việc thu thập dữ liệu và hợp nhất dữ liệu, sau đó tạo ra nhiều báo cáo với nhiều biến số. Rất nhiều công việc phân tích tài chính bao gồm kiểm tra các số liệu tài chính quan trọng, chẳng hạn như tỷ suất lợi nhuận, khối lượng bán hàng và doanh thu hàng tồn kho, sau đó sử dụng phân tích để tạo kế hoạch tài chính chiến lược để đưa công ty tiến lên mức lợi nhuận tiếp theo.
<Nguồn: wallstreetprep.com>
Xem thêm