Hiện nay, sự đa dạng trong lĩnh vực, sản phẩm, dịch vụ kinh doanh, … đã làm gia tăng số lượng và độ phức tạp của các dữ liệu trong doanh nghiệp. Để khai thác hiệu quả nguồn dữ liệu này và mang lại lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp, cần có một hệ thống báo cáo quản trị thông minh (Business Intelligence), trực quan hóa bằng các Dashboard được tự động cập nhật kịp thời.

Cùng với sự phát triển của các công cụ phân tích dữ liệu hiện đại, Excel phát triển các chức năng nâng cao như Power Query và Power Pivot nhằm hỗ trợ người dùng trong việc tổ chức, quản lý, liên kết giữa các bảng dữ liệu báo cáo với nhau.

Việc ứng dụng và kết hợp các chức năng nâng cao của Excel Power Query, Power Pivot, Pivot Table để xây dựng một hệ thống báo cáo quản trị thông minh (Business Intelligence) có các ưu điểm:

  • – Rút ngắn thời gian chuẩn bị cho các bản báo cáo
  • – Tạo báo cáo Dashboard tổng hợp dữ liệu bằng hình ảnh trực quan
  • – Báo cáo được cập nhật kịp thời
  • – Nhanh chóng đưa ra các quyết định kinh doanh quan trọng
  • – Tăng hiệu suất và độ tin cậy

Combo Excel for Analysts bao gồm 3 khóa học Ứng dụng Excel xử lý dữ liệu, Tổ chưc và quản lý dữ liệu báo cáo & Dashboard Reporting trong Excel nhằm phát triển kỹ năng cho các nhà phân tích khai thác và trình bày dữ liệu báo cáo Dashboard:

DATA PROCESSING

  • Tiết kiệm 80% thời gian làm việc
  • Trang bị những tips thao tác nhanh và thủ thuật kiểm soát dữ liệu chặt chẽ
  • Xử lý những lỗi thường gặp trong Excel khi làm việc với dữ liệu thực tế
  • Ứng dụng các giải pháp (hàm/công cụ/add-in) để xử lý dữ liệu nhanh và chính xác


DATA MANAGEMENT

  • Qu