Phạm Xuân Tuân, CPA Australia, CGMA

Thầy Phạm Xuân Tuân hiện giữ chức vụ Chủ nhiệm kiểm toán cấp cao tại Ernst & Young Việt Nam với nhiều năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập, tư vấn cho các công ty đa quốc gia, các công ty có vốn đầu tư nước ngoài, và các doanh nghiệp hàng đầu niêm yết tại Việt Nam hoạt động trong nhiều lĩnh vực sản xuất, dịch vụ, phân phối, vận tải, xây dựng, bất động sản và năng lượng.

Thầy Tuân từng có kinh nghiệm làm việc tại Ernst & Young Singapore với vai trò Trưởng nhóm kiểm toán độc lập cho các công ty quỹ đầu tư và tài chính áp dụng theo các chuẩn mực kiểm toán quốc tế và ứng dụng phân tích công nghệ thông tin trong hệ thống kiểm soát nội bộ và các quy trình kinh doanh trong doanh nghiệp.

Thầy hiện là Hội viên của Hiệp Hội Kế toán Công chứng Úc (CPA Australia), đồng thời sở hữu chứng chỉ Kế toán Quản trị Quốc tế (CGMA) với kiến thức sâu rộng về các chuẩn mực kế toán, kiểm toán Việt Nam và quốc tế.

Bên cạnh đó, thầy Tuân còn tham gia nhiều dự án và hội thảo ứng dụng phần mềm và hệ thống công nghệ thông tin trong kiểm toán báo cáo tài chính, soát xét hệ thống kiểm soát nội bộ và tư vấn kế toán.

Thầy Tuân có nhiều kinh nghiệm và nhiệt tình quan tâm trong việc đào tạo và chia sẻ kiến thức chuyên môn và nâng cao kỹ năng ứng dụng Excel trong kiểm toán.

Thông tin Giảng viên

Bộ phận

Senior Audit Manager <br/> EY