Khóa học Tổ chức và quản lý dữ liệu báo cáo trong Excel

Khóa học Tổ chức và quản lý dữ liệu báo cáo trong Excel

 • Khai giảng dự kiến 17/09/2018
  16/10/2018
 • Số lượng 20
 • 1.500.000đ
Khóa học Ứng dụng Excel trong xử lý dữ liệu

Khóa học Ứng dụng Excel trong xử lý dữ liệu

 • Khai giảng dự kiến 15/09/2018
  15/10/2018
 • Số lượng 20
 • 1.400.000
Khóa học Ứng dụng VBA trong Excel

Khóa học Ứng dụng VBA trong Excel

 • Khai giảng dự kiến 25/08/2018
  26/09/2018
  29/10/2018
 • Số lượng 18
 • 1.400.000đ
Khóa học Thực hành Excel trong Kiểm toán

Khóa học Thực hành Excel trong Kiểm toán

 • Khai giảng dự kiến 15/08/2018
  08/09/2018
  14/10/2018
 • Số lượng 18
 • 1.200.000đ
Khóa học Ứng dụng Dashboard Reporting trong Excel

Khóa học Ứng dụng Dashboard Reporting trong Excel

 • Khai giảng dự kiến 12/08/2018
  07/09/2018
  04/10/2018
 • Số lượng 20
 • 1.800.000đ
Khóa học Tiếng Anh chuyên ngành

Khóa học Tiếng Anh chuyên ngành

 • Khai giảng dự kiến Liên hệ
 • Số lượng 12
 • 2.800.000đ
Career Coaching

Career Coaching

 • Khai giảng dự kiến Liên hệ
Chuẩn bị cho tuyển dụng (Big4)

Chuẩn bị cho tuyển dụng (Big4)

 • Khai giảng dự kiến Liên hệ
 • Số lượng 15
 • 3.500.000đ
Chuẩn bị CV, phỏng vấn

Chuẩn bị CV, phỏng vấn

 • Khai giảng dự kiến Liên hệ
 • Số lượng 10
 • 1.200.000đ
Excel ứng dụng trong kinh doanh

Excel ứng dụng trong kinh doanh

 • Khai giảng dự kiến Liên hệ
 • Số lượng 15
 • 2.000.000đ