Khóa học Tổ chức và quản lý dữ liệu báo cáo trong Excel

Khóa học Tổ chức và quản lý dữ liệu báo cáo trong Excel

 • Khai giảng dự kiến 25/11/2018
  23/12/2018
 • Số lượng 25
 • 1.500.000đ
Khóa học Ứng dụng Excel trong xử lý dữ liệu

Khóa học Ứng dụng Excel trong xử lý dữ liệu

 • Khai giảng dự kiến 28/10/2018
  23/11/2018
  11/12/2018
 • Số lượng 25
 • 1.400.000
Khóa học Kiểm toán thực hành

Khóa học Kiểm toán thực hành

 • Khai giảng dự kiến 29/10/2018
 • Số lượng 15
 • 2.400.000đ
Khóa học Ứng dụng VBA trong Excel

Khóa học Ứng dụng VBA trong Excel

 • Khai giảng dự kiến 29/10/2018
  20/11/2018
  10/12/2018
 • Số lượng 22
 • 1.400.000đ
Khóa học Thực hành Excel trong Kiểm toán

Khóa học Thực hành Excel trong Kiểm toán

 • Khai giảng dự kiến 14/10/2018
  14/11/2018
 • Số lượng 25
 • 1.200.000đ
Khóa học Ứng dụng Dashboard Reporting trong Excel

Khóa học Ứng dụng Dashboard Reporting trong Excel

 • Khai giảng dự kiến 11/10/2018
  24/11/2018
  28/12/2018
 • Số lượng 25
 • 1.800.000đ
Khóa học Tiếng Anh chuyên ngành

Khóa học Tiếng Anh chuyên ngành

 • Khai giảng dự kiến Liên hệ
 • Số lượng 12
 • 2.800.000đ
Career Coaching

Career Coaching

 • Khai giảng dự kiến Liên hệ
Chuẩn bị cho tuyển dụng (Big4)

Chuẩn bị cho tuyển dụng (Big4)

 • Khai giảng dự kiến Liên hệ
 • Số lượng 15
 • 3.500.000đ
Chuẩn bị CV, phỏng vấn

Chuẩn bị CV, phỏng vấn

 • Khai giảng dự kiến Liên hệ
 • Số lượng 10
 • 1.200.000đ