Khóa học Quản trị Tài chính doanh nghiệp

Khóa học Quản trị Tài chính doanh nghiệp

 • Khai giảng dự kiến 02/06/2019
 • Số lượng 15
 • 4.500.000đ
Khóa học Tổ chức và quản lý dữ liệu báo cáo trong Excel

Khóa học Tổ chức và quản lý dữ liệu báo cáo trong Excel

 • Khai giảng dự kiến 17/04/2019
  12/05/2019
  17/06/2019
 • Số lượng 20
 • 1.600.000đ
Khóa học Power Query in a Day

Khóa học Power Query in a Day

 • Khai giảng dự kiến 30/06/2019
 • 1.200.000đ
Khóa học Ứng dụng Excel trong xử lý dữ liệu

Khóa học Ứng dụng Excel trong xử lý dữ liệu

 • Khai giảng dự kiến 20/04/2019
  27/05/2019
  23/06/2019
 • Số lượng 25
 • 1.300.000đ
Khóa học Kiểm toán thực hành

Khóa học Kiểm toán thực hành

 • Khai giảng dự kiến 18/06/2019
 • Số lượng 15
 • 2.400.000đ
Khóa học Ứng dụng VBA trong Excel

Khóa học Ứng dụng VBA trong Excel

 • Khai giảng dự kiến 18/04/2019
  15/05/2019
  20/06/2019
 • Số lượng 22
 • 1.400.000đ
Khóa học Thực hành Excel trong Kiểm toán

Khóa học Thực hành Excel trong Kiểm toán

 • Khai giảng dự kiến 21/05/2019
 • Số lượng 25
 • 1.300.000đ
Khóa học Thực hành Excel trong Kế toán

Khóa học Thực hành Excel trong Kế toán

 • Khai giảng dự kiến 21/05/2019
 • Số lượng 25
 • 1.300.000đ
Khóa học Ứng dụng Dashboard Reporting trong Excel

Khóa học Ứng dụng Dashboard Reporting trong Excel

 • Khai giảng dự kiến 07/05/2019
  09/06/2019
  08/07/2019
 • Số lượng 25
 • 1.800.000đ
Khóa học Tiếng Anh chuyên ngành

Khóa học Tiếng Anh chuyên ngành

 • Khai giảng dự kiến Liên hệ
 • Số lượng 12
 • 2.800.000đ