Khóa học Ứng dụng Dashboard Reporting trong Excel

Khóa học Ứng dụng Dashboard Reporting trong Excel

 • Khai giảng dự kiến 20/12/2020
  26/12/2020
  24/01/2021
  12/03/2021
 • Số lượng 25 học viên
 • 2.000.000đ
Khóa học Ứng dụng SQL trong xử lý dữ liệu

Khóa học Ứng dụng SQL trong xử lý dữ liệu

 • Khai giảng dự kiến 19/12/2020
  20/03/2021
 • Số lượng 20 học viên
 • 2.500.000đ
Khóa học Phân tích và trực quan hóa dữ liệu trên Power BI

Khóa học Phân tích và trực quan hóa dữ liệu trên Power BI

 • Khai giảng dự kiến 23/01/2021
  25/02/2021
  20/03/2021
 • Số lượng 20 học viên
 • 2.500.000đ
Khóa học Tổ chức và quản lý dữ liệu báo cáo trong Excel

Khóa học Tổ chức và quản lý dữ liệu báo cáo trong Excel

 • Khai giảng dự kiến 19/12/2020
  06/01/2021
  22/02/2021
  20/03/2021
 • Số lượng 20 học viên
 • 1.900.000đ
Khóa học Ứng dụng Excel trong xử lý dữ liệu

Khóa học Ứng dụng Excel trong xử lý dữ liệu

 • Khai giảng dự kiến 26/12/2020
  18/01/2021
  23/02/2021
  24/03/2021
 • Số lượng 25 học viên
 • 1.300.000đ
Khóa học Ứng dụng VBA trong Excel

Khóa học Ứng dụng VBA trong Excel

 • Khai giảng dự kiến 28/12/2020
  19/01/2021
  28/02/2021
  29/03/2021
 • Số lượng 22 học viên
 • 1.500.000đ
Khóa học Microsoft Office Excel, Word, PowerPoint cơ bản

Khóa học Microsoft Office Excel, Word, PowerPoint cơ bản

 • Khai giảng dự kiến 19/01/2021
 • Số lượng 20 học viên
 • 1.300.000đ
Khóa học Advanced Power Query

Khóa học Advanced Power Query

 • Khai giảng dự kiến 17/01/2021
 • Số lượng 20 học viên
 • 1.600.000đ
Khóa học Thực hành Excel trong Kế-Kiểm

Khóa học Thực hành Excel trong Kế-Kiểm

 • Khai giảng dự kiến 29/06/2020
 • Số lượng 25 học viên
 • 1.300.000đ
Khóa học Quản trị Tài chính doanh nghiệp

Khóa học Quản trị Tài chính doanh nghiệp

 • Khai giảng dự kiến 16/01/2021
 • Số lượng 15 học viên
 • 4.500.000đ