MỤC TIÊU

Khóa học ACCA Audit & Assurance (AA/F8) – Kiểm toán là tiền đề của môn AAA (P7) – Kiểm toán nâng cao, cung cấp kiến thức nền tảng và chuyên sâu về mảng kiểm toán kết hợp các case study thực tế & cụ thể.

Sau khi hoàn thành môn học, học viên có khả năng:

 • Giải thích khái niệm về kiểm toán và đảm bảo và các chức năng của kiểm toán, quản trị doanh nghiệp, bao gồm đạo đức và hành vi nghề nghiệp, mô tả phạm vi và phân biệt giữa các chức năng kiểm toán nội bộ và bên ngoài

 • Minh họa cách thức kiểm toán viên thu thập kiến thức về công ty và môi trường công ty, đánh giá rủi ro sai sót trọng yếu (phát sinh từ gian lận hay các bất thường khác) và lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính

 • Mô tả và đánh giá hệ thống thông tin và kiểm soát nội bộ để xác định và thông tin các rủi ro trong kiểm soát, các hậu quả và đưa ra các khuyến nghị thích hợp.

 • Xác định và mô tả công việc và các bằng chứng cần thiết để đáp ứng mục tiêu kiểm toán và áp dụng Chuẩn mực Kiểm toán Quốc tế (International Standards on Auditing (ISAs)).

 • Giải thích được ảnh hưởng của các sự kiện sau niên độ và nguyên tắc hoạt động liên tục (going concern) tới kết luận của cuộc kiểm toán và được phản ánh như thế nào ở các báo cáo kiểm toán, thuyết minh, soát xét và báo cáo.


NỘI DUNG MÔN HỌC ACCA AUDIT & ASSURANCE (AA/F8)


A. Audit framework and regulation

1. The concept of audit and other assurance engagements

2. External audits

3. Corporate governance

4. Professional ethics and ACCA’s Code of Ethics and Conduct

5. Internal audit and governance and the differences between external audit and internal audit

6. The scope of the internal audit function, outsourcing and internal audit assignments

B. Planning and risk assessment

1. Obtaining, accepting and continuing audit engagements

2. Objective and general principles

3. Assessing audit risks

4. Understanding the entity and its environment

5. Fraud, laws and regulations

6. Audit planning and documentation

C. Internal control

1. Internal control systems

2. The use and evaluation of internal control systems by auditors

3. Tests of control

4. Communication on internal control

D. Audit evidence

1. Financial statement assertions and audit evidence

2. Audit procedures

3. Audit sampling and other means of testing

4. The audit of specific items

5. Computer-assisted audit techniques

6. The work of others

7. Not-for-profit organisations

E. Review and reporting

1. Subsequent events

2. Going concern

3. Written representations

4. Audit finalisation and the final review

5. The Independent Auditor’s Report

ĐĂNG KÝ

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ
 1. Khóa học muốn đăng ký * (Có thể chọn nhiều khóa học bằng cách giữ Ctrl và chọn)
 2. Chuyên ngành *
 3. Ghi chú khác:
Thông tin chuyển khoản:

 • – Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo UniTrain
 • – Tài khoản VNĐ số: 44444266
 • – Ngân hàng ACB, chi nhánh Sài Gòn
 • – Nội dung chuyển khoản: [Tên học viên] – [Tên khóa học]

UniTrain sẽ gửi email xác nhận sau khi nhận được chuyển khoản học phí từ học viên.

 • Giảng viênHuỳnh Nhật Hưng, ACCA
 • Khai giảng dự kiến 09/03/2019
 • Số buổi 16 (54 giờ)
 • Lịch học - Khóa ngày: 09/03/2019
  Tối T3 (18:30 - 21:00)
  Tối T5 (18:30 - 21:00)
  Chiều T7 (13:30 - 17:00)
 • Số lượng 20
 • Khóa học
 • Thời gian -
 • 6.500.000
 • Ưu đãi Học phí - Đăng ký sớm: 5.300.000đ
  - Nhóm 2: 4.900.000đ/học viên
  - Nhóm 3: 4.700.000đ/học viên

  Ưu đãi sinh viên
  - GPA 7.0 - 7.9: giảm 5%
  - GPA từ 8.0 trở lên: giảm 10%
 • TRUNG TÂM ĐÀO TẠO UNITRAIN

  Tầng 4, Tòa nhà Thiên Sơn,
  5 Nguyễn Gia Thiều, Phường 6, Quận 3, TP. HCM

  • HOTLINE: 0901 175 625
  • info@unitrain.edu.vn
  Liên hệ