QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CHO CẤP QUẢN LÝ

Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp, đo lường hiệu quả hoạt động và đánh giá ảnh hưởng tài chính trong các quyết định kinh doanh và đầu tư.

Finance

Chương trình đào tạo được xây dựng với mục tiêu nhằm giúp người học có cái nhìn tổng quan về các nguyên tắc quản lý kế toán và quản trị tài chính doanh nghiệp. Bao gồm các phương pháp phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp, đo lường hiệu quả hoạt động và đánh giá ảnh hưởng tài chính trong các quyết định kinh doanh và đầu tư.
Chương trình được UniTrain thiết kế mang tính ứng dụng cao nhất giúp học viên dễ dàng hệ thống hóa kiến thức và ứng dụng trong công việc quản trị hàng ngày tại công ty.

Tổng quan về kế toán và tài chính doanh nghiệp.
Phân tích chỉ số tài chính

Quản trị và dự toán vốn lưu động (working capital)

Đánh giá hiệu quả hoạt động tài chính của doanh nghiệp

Thẩm định tài chính các quyết định đầu tư

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

Các cấp quản lý doanh nghiệp (Manager, Director)

Các cấp điều hành doanh nghiệp (Executive)

Doanh nhân, chủ doanh nghiệp & startup

Nhân sự có nhu cầu học hỏi, nâng cao kiến thức quản trị tài chính doanh nghiệp.

 

Quản lý

Điều hành doanh nghiệp

Chủ doanh nghiệp

Tài chính, kế toán,...

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Phần 1: Tổng quản về tài chính và kế toán doanh nghiệp

Vai trò của kế toán tài chính và quản trị tài chính trong doanh nghiệp
Mục đích của thông tin tài chính, các nguyên lý kế toán và tài chính
Báo cáo tài chính và các thành phần:

Bảng cân đối kế toán

– Tài sản và nguồn vốn
– Đầu tư và huy động vốn
– Cơ cấu, chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp
– Nợ và rủi ro tài chính

Bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

– Doanh thu
– Chi phí từ hoạt động kinh doanh, chi phí tài chính
– Đòn bẩy hoạt động và đòn bẩy tài chính

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

– Hoạt động kinh doanh
– Hoạt động tài chính
– Hoạt động đầu tư

Thuyết minh báo cáo tài chính

– Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp
– Kỳ kế toán và đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán
– Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán áp dụng
– Thông tin bổ sung cho các khoản mục trên Bảng cân đối kế toán, Báo cáo KQKD, Lưu chuyển tiền tệ

Mối liên hệ giữa các thành phần của báo cáo tài chính

Phần 2: Phân tích chỉ số và tài chính doanh nghiệp

1. Phân tích kết cấu trong báo cáo tài chính

▪ Cơ cấu và chi phí sử dụng vốn
▪ Phân tích tác động của đòn bẩy

2. Phân tích các tỷ số tài chính

Tỷ số khả năng thanh toán nợ
Tỷ số hiệu quả hoạt động, tỷ số sinh lời
Phân tích Dupont
Những hạn chế của phân tích tỷ số

Phần 3: Quản trị và dự toán vốn lưu động (working capital)

Quản trị dòng tiền và dự báo dòng tiền
Vòng quay vốn lưu động
Quản trị công nợ phải thu, phải trả, kỳ thu tiền bình quân, số ngày phải trả bình quân
Quản trị hàng tồn kho, tối ưu số ngày tồn kho bình quân

Phần 4: Đánh giá hiệu quả hoạt động tài chính của doanh nghiệp

Các nguyên tắc đo lường và báo cáo hiệu quả hoạt động kinh doanh
Phân tích quan hệ khối lượng – chi phí – lợi nhuận / điểm hòa vốn
Đánh giá hoạt động so với ngân sách đề ra
Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh

Phân bổ chi phí chung đến từng sản phẩm, chi nhánh…

Phần 5: Thẩm định tài chính các quyết định đầu tư

Các yếu tố cần lưu ý khi đánh giá và thực hiện quyết định đầu tư
Xây dựng kế hoạch kinh doanh, phương án đầu tư, các phương pháp thẩm định dự án đầu tư (NPV, IRR, Payback…) để hỗ trợ ra quyết định (ví dụ: mở rộng hoạt động, quyết định thuê hay mua, đầu tư, sản xuất…)

UniTrain là đối tác đào tạo tin cậy
của nhiều doanh nghiệp hàng đầu

Dn 1
Dn 6
Dn 11
Dn 2
Dn 7
Dn 12
Dn 3
Dn 8
Dn 13
Dn 4
Dn 9
Dn 14
Dn 5
Dn 10
Dn 15
Study Bi

Giải pháp linh hoạt

UniTrain linh động cung cấp giải pháp đào tạo Online hoặc Offline theo nhu cầu của đối tác về kiến thức chuyên môn và các kỹ năng phân tích dữ liệu Excel - Power BI - SQL - Python.

Đào tạo chuyên nghiệp

Đội ngũ giảng viên dày dặn kinh nghiệm giảng dạy và quản lý tại các công ty kiểm toán lớn (Big 4), các định chế tài chính và tập đoàn đa quốc gia hàng đầu tại Việt Nam.

Mang tính thực tiễn

Mục tiêu cuối cùng của chương trình đào tạo là tăng năng suất làm việc cho nhân sự, chuyển hóa kiến thức và kỹ năng thành giá trị thực tiễn để ứng dụng vào hoạt động kinh doanh cho doanh nghiệp.

0 +
Đối tác & Doanh nghiệp đào tạo
0 +
Khóa học khai giảng
0 +
Học viên Offline & Online
0 %
Phản hồi tốt về chất lượng đào tạo

CÁC Chương trình đào tạo doanh nghiệp

Thông tin liên hệ

  Excel nâng caoBusiness IntelligenceData AnalyticsPower BISQLPythonTableau
  —–
  Quản trị tài chính doanh nghiệpKiểm soát nội bộQuản trị rủi roThực hành hợp nhất kinh doanhĐọc hiểu & phân tích báo cáo tài chínhChuyển đổi BCTC VAS sang IFRSCập nhật kiến thức kế toán, thông tư, quy định mới

  Địa chỉ

  Tầng 4, tòa nhà Thiên Sơn 5 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP. HCM

  Hotline

  0334 464 625

  Facebook

  UniTrainVN

  Website

  unitrain.edu.vn

  Email

  info@unitrain.edu.vn