Khóa học ACCA MA – Kế toán quản trị (Management Accounting)

Khóa học ACCA MA – Kế toán quản trị (Management Accounting)

 • Khai giảng dự kiến 01/11/2018
 • Số lượng 20
 • 3.900.000đ
Khóa học ACCA FA – Kế toán tài chính (Financial Accounting)

Khóa học ACCA FA – Kế toán tài chính (Financial Accounting)

 • Khai giảng dự kiến 07/11/2018
 • Số lượng 20
 • 3.900.000đ
Khóa học ACCA FR – Lập báo cáo tài chính (Financial Reporting)

Khóa học ACCA FR – Lập báo cáo tài chính (Financial Reporting)

 • Khai giảng dự kiến 20/10/2018
 • Số lượng 20
 • 6.500.000
Khóa học ACCA AA – Kiểm toán (Audit & Assurance)

Khóa học ACCA AA – Kiểm toán (Audit & Assurance)

 • Khai giảng dự kiến 21/10/2018
 • Số lượng 20
 • 6.500.000
Khóa học ACCA PM – Đánh giá hiệu quả kinh doanh (Performance Management)

Khóa học ACCA PM – Đánh giá hiệu quả kinh doanh (Performance Management)

 • Khai giảng dự kiến Liên hệ
 • Số lượng 15
 • 6.500.000đ
Khóa học ACCA TX – Thuế Việt Nam (Tax)

Khóa học ACCA TX – Thuế Việt Nam (Tax)

 • Khai giảng dự kiến Liên hệ
 • Số lượng 15
 • 6.500.000đ