Khóa học ACCA F2 – Kế toán quản trị (Management Accounting)

Khóa học ACCA F2 – Kế toán quản trị (Management Accounting)

 • Khai giảng dự kiến 10/07/2018
  21/07/2018
 • Số lượng 20
 • 3.900.000đ
Khóa học ACCA F3 – Kế toán tài chính (Financial Accounting)

Khóa học ACCA F3 – Kế toán tài chính (Financial Accounting)

 • Khai giảng dự kiến 31/05/2018
  28/08/2018
 • Số lượng 20
 • 3.900.000đ
ACCA F5 – Đánh giá hiệu quả kinh doanh (Performance Management)

ACCA F5 – Đánh giá hiệu quả kinh doanh (Performance Management)

 • Khai giảng dự kiến Liên hệ
 • Số lượng 15
 • 6.500.000đ
ACCA F6 – Thuế Việt Nam (Tax)

ACCA F6 – Thuế Việt Nam (Tax)

 • Khai giảng dự kiến Liên hệ
 • Số lượng 15
 • 6.500.000đ
ACCA F8 – Kiểm toán (Audit & Assurance)

ACCA F8 – Kiểm toán (Audit & Assurance)

 • Số lượng 20