[Free download] Financial Reporting & Analysis

[Free download] Financial Reporting & Analysis

Financial Reporting & Analysis là tài liệu cung cấp kiến thức về kế toán tài chính, bao gồm thuật ngữ tài chính và lập báo cáo tài chính. Nội dung Financial Reporting & Analysis: Phần 1: Phát triển các nguy?...

Xem chi tiết
[Free download] Mastering financial modelling in excel

[Free download] Mastering financial modelling in excel

Mastering financial modelling in excel cung cấp cho các nhà quản lý một phương pháp tiếp cận về tài chính doanh nghiệp với Excel. Mastering financial modelling in excel là tài liệu dành cho: giám đốc tài chính, nhà phâ...

Xem chi tiết
[Free download] Practical Financial Management

[Free download] Practical Financial Management

Nhiều doanh nghiệp kinh doanh thất bại, dẫn đến thua lỗ, phá sản, nguyên nhân đóng cửa phổ biến nhất là do việc kiểm soát tài chính kém. Practical Financial Management ra đời với mục đích giúp người đ?...

Xem chi tiết
[Free download] Financial planning using Excel

[Free download] Financial planning using Excel

Financial planning using Excel được ra đời với mục đích giúp các nhà hoạch định tài chính cải thiện các kỹ năng lập kế hoạch tài chính và kỹ năng làm việc với Excel. Financial planning using Excel dành cho ...

Xem chi tiết
 [Free download] Financials Modelling Fundamentals

 [Free download] Financials Modelling Fundamentals

Financials Modelling Fundamentals là tài liệu nghiên cứu về các nguyên tắc cơ bản quy trình lập một mô hình tài chính. Lập mô hình tài chính là nhiệm vụ xây dựng một mô hình về tình hình tài chính trong th?...

Xem chi tiết
[Free download] A Handbook on Financial Management Information Systems for Government

[Free download] A Handbook on Financial Management Information Systems for Government

A Handbook on Financial Management Information Systems for Government là một tài liệu cung cấp thông tin về hệ thống thông tin quản lý tài chính (IFMIS). Tài liệu bao gồm các thông tin về tập hợp các chương trình máy...

Xem chi tiết
[Free download] Advanced modelling in finance using Excel and VBA

[Free download] Advanced modelling in finance using Excel and VBA

Advanced modelling in finance using Excel and VBA là tài liệu nâng cao của mô hình tài chính, tài liệu cho phép người đọc bao quát phạm vi rộng hơn của các mô hình và phương pháp lập mô hình tài chính, đồng th?...

Xem chi tiết
[Free download] Corporate Finance Theory and Practice

[Free download] Corporate Finance Theory and Practice

Hiểu biết về Tài chính là chìa khóa để quản lý công ty thành công. Corporate Finance Theory and Practice của Vernimmen là một sổ tay tài liệu cực kỳ rõ ràng, đầy đủ về các nội dung lý thuyết và thực hà...

Xem chi tiết
[Free download] Forecasting, Analysis and Modelling

[Free download] Forecasting, Analysis and Modelling

Trong nhiều năm qua, các mô hình bảng tính đã trở thành phương tiện chủ yếu để các chuyên gia tài chính áp dụng các kiến thức của mình. Forecasting, Analysis and Modelling cung cấp các hướng dẫn giúp ngư?...

Xem chi tiết
[Free download] Financial Modeling

[Free download] Financial Modeling

Financial Modeling là tài liệu về mô hình tài chính tiếp nối 3 phần trước. Financial Modeling phần 4 tiếp tục cung cấp nền tảng kiến thức cho người đọc để thực hiện các mô hình tài chính phổ biến tr...

Xem chi tiết

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO UNITRAIN

Tầng 6, Tòa nhà Thiên Sơn, 5 Nguyễn Gia Thiều, Phường 6, Quận 3, TP. HCM

  • HOTLINE: 0901 175 625
  • info@unitrain.edu.vn
Liên hệ

Bài viết