Khóa học Phân tích và trực quan hóa dữ liệu trên Power BI – Essentials

Hình thức học Hybrid – Offline và Online song song. Học viên có thể lựa chọn 1 trong 2 hình thức học sau: 1. Giới thiệu tổng quan về ứng dụng Power BI – Tổng quan về Power BI, Power BI desktop và Power BI ...

Xem chi tiết

Khóa học Ứng dụng Excel trong xử lý dữ liệu

Ứng dụng Excel trong xử lý dữ liệu (Data processing in Excel – saving up to 80% of your time) Hình thức học Hybrid – Offline và Online song song. Học viên có thể lựa chọn 1 trong 2 hình thức học sau: Sau khi kết t...

Xem chi tiết

Khóa học Tổ chức và quản lý dữ liệu báo cáo trong Excel

Hình thức học Hybrid – Offline và Online song song. Học viên có thể lựa chọn 1 trong 2 hình thức học sau: 1. Quy tắc tổ chức dữ liệu trong Excel – Tổ chức và quản lý dữ liệu trong Excel bằng chức ...

Xem chi tiết

Khóa học Ứng dụng Dashboard Reporting trong Excel

  Hình thức học Hybrid – Offline và Online song song. Học viên có thể lựa chọn 1 trong 2 hình thức học sau: Học viên chuẩn bị laptop có MS Excel để thực hành.       → Xem thêm: Khóa học Ex...

Xem chi tiết

Khóa học Ứng dụng SQL trong xử lý dữ liệu

Hình thức học Hybrid – Offline và Online song song. Học viên có thể lựa chọn 1 trong 2 hình thức học sau: 1. Giới thiệu SQL – Tổng quan về SQL server – Các khái niệm về database trong SQL server 2. Truy...

Xem chi tiết

Khóa học Phân tích và trực quan hóa dữ liệu trên Power BI – Advanced

Hình thức học Hybrid – Offline và Online song song. Học viên có thể lựa chọn 1 trong 2 hình thức học sau: 1. Kết nối dữ liệu và Xử lý dữ liệu (get data & transform data) – Sử dụng Power Query để ...

Xem chi tiết

Khóa học Ứng dụng VBA trong Excel

Hình thức học Hybrid – Offline và Online song song. Học viên có thể lựa chọn 1 trong 2 hình thức học sau: Học viên chuẩn bị laptop Windows 10 hoặc 11, có cài đặt MS Excel 2013 trở lên để thực hành. —...

Xem chi tiết

Khóa học Xử lý và trực quan hóa dữ liệu với Python

Hình thức học Hybrid – Offline và Online song song. Học viên có thể lựa chọn 1 trong 2 hình thức học sau: 1. Làm quen với Python và cách cấu trúc lập trình cơ bản của Python – Cài đặt và thiết lập ...

Xem chi tiết

Khóa học Advanced Power Query

Hình thức học Hybrid – Offline và Online song song. Học viên có thể lựa chọn 1 trong 2 hình thức học sau:   Khuyến khích học viên nên cài đặt Window 10 và Excel 2016 để có đầy đủ chức năng mới và...

Xem chi tiết

Khoá học Mô hình Tài chính

Hình thức học Hybrid – Offline và Online song song. Học viên có thể lựa chọn 1 trong 2 hình thức học sau: ——————– → Xem thêm: ACCA FA (F3) – Kế toán tài chính (Financial Accoun...

Xem chi tiết

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO UNITRAIN

Tầng 6, Tòa nhà Thiên Sơn, 5 Nguyễn Gia Thiều, Phường 6, Quận 3, TP. HCM

  • HOTLINE: 0901 175 625
  • info@unitrain.edu.vn
Liên hệ

Bài viết