Bài viết dưới đây chứa các Link đến các sách điện tử, Cheat Sheets, Hướng dẫn chuẩn bị phỏng vấn và các câu hỏi, Video, tài liệu mà bạn có thể truy cập miễn phí trên LinkedIn. Những tài liệu này sẽ giúp bạn thông qua sự nghiệp của mình trong các khía cạnh khác nhau của Khoa học dữ liệu bao gồm Phân tích dữ liệu, Máy học ML OPS, Học sâu, v.v.
Bạn cũng sẽ tìm thấy tài liệu về các ngôn ngữ lập trình khác nhau cho Khoa học dữ liệu bao gồm SQL, Python, ngôn ngữ R, v.v.
Đặc biệt, có quyền truy cập vào hướng dẫn về cách sử dụng các công cụ Phân tích Khoa học Dữ liệu khác nhau bao gồm Tableau, Microsoft Power BI, Microsoft Excel, v.v. .

45 tài liệu khoa học dữ liệu miễn phí trên Linkedin

  • Click vào tiêu đề để xem

1. 120 Câu hỏi Phỏng vấn Khoa học Dữ liệu (19 trang)
Bởi: Carl Shan, Max Song, Henry Wang, William Chen

2. BI được hỗ trợ cho các sản phẩm trung gian (73 trang)

Bởi: Soheil Bakhshi (Microsoft MVP), Bruce Anderson

3. Lập trình R cho Khoa học Dữ liệu (147 trang)

Bởi: Roger D. Peng

4. Chuẩn bị phỏng vấn viết code (100 trang)

Bởi: Kaiyu Zheng

5. Bảng Cheat Python (26 trang)

Bởi: WebsiteSetup

6. Học máy cho mọi người (35 trang)

7. SQL Cheat Sheets (12 trang)

THEO: Tomi Mester

8. Excell Formula Bible (42 pages)

9. Python Cheatsheets (2 pages)

10. Top 50 Machine learning Q&A (8 pages)

Theo: CareerGuru

11. Data Science Cheat Sheet (20pages)

12. Kubernates for Everyone (35 pages)

Bởi: Pavan Belagatti

13. Bảng công thức Excell (12 trang )

14. Thuật toán: Ghi chú cho các chuyên gia (257 trang)

Theo: Goalkicker.com

15. Phỏng vấn Preps: 40 câu hỏi AI (27 trang)

16. Phím tắt cho các nhà khoa học dữ liệu (202 trang)

Theo: 365 DataScience

17.  Cheat Sheet Hive cho người dùng SQL (3 trang)

Theo: Hortonworks

18. Numpy Python Cheatsheet (1 trang )

19. SQL Cheatsheet (1 trang)

20. Excell Formulas Bible (42 trang)

21. Thủ thuật Excel (Video)

22. Thống kê và Học máy trên Python (219 trang)

Bởi: Edouard Duchesnay, Tommy Löfstedt

23. Phân tích dữ liệu (279 trang )

Bởi: Arthur Zhang

24. 10 câu hỏi phỏng vấn SQL (8 trang)

25.  Sổ tay Khoa học Dữ liệu (285 trang)

Bởi: Carl Shan, Henry Wang, William Chen, Max Song et.al

26. Machine Learning Yearning (118 trang)

Bởi: Andrew NG

27.  Atoti: Python Cheatsheet (17 trang )

Bởi: Atoti

28. Từ Excel sang Bootcamp Machine Learning (48 trang)

Bởi: Dave on Data

29. Hướng dẫn Điều hành về Khoa học Dữ liệu và AI (60 trang)

Bởi: Applied Data Science Partners ltd

30. Tableau Visual Guidebook (31 trang)

31. Bài kiểm tra SQL- Lý thuyết và câu trả lời phổ biến (11 trang)

Theo: Data Science Infinity

32. Power BI For Intermediates (73 trang)

Bởi: Soheil Bakhshi (Microsoft MVP), Bruce Anderson

33. SQL  Cheatsheet for Data Science (6 trang)

34. Giới thiệu trực quan về học sâu (42 trang)

Bởi: Meor Amer

35.  Sổ tay Python (115 Trang)

Bởi: Flavio Copes

36.  Excel Cheatsheet (11 pages)

Bởi: Training Connection

37. Kỹ thuật Dữ liệu lớn (189 trang)

38. Các công cụ và thủ thuật Python hiệu quả cho các nhà khoa học dữ liệu (12 trang)

Theo: Khuyen Tran

39. Kiến thức  cơ bản về Python {98 trang)

Bởi: David Amos, Dan Bader, Joanna Jablonski, Fletcher Heisler (Therealpython.com)

40 . Tiến lên chuyên nghiệp trong Khoa học Dữ liệu (59 trang)

Bởi: Jerry Overton

41. Mẹo Python của Pybites (17 trang)

Bởi: Bob Belderbros, Julian Sequeira

42.  Microsoft Excel: Nâng cao (35 trang )

Bởi: Đại học Towson

43. MLOPS thực tế (52 trang)

Bởi: Valohai

44.  Sách Hướng dẫn Trực quan Tableau (35 trang)

45. Học máy với Python cho mọi người (77 trang)

Bởi: Mark E. Fenner

Nguồn: Medium

Xem thêm

5 ví dụ về Macro Excel sẽ giúp cuộc sống của bạn dễ dàng hơn

Excel Automation – Combo 3 khóa học kỹ năng Excel tự động hóa