Bạn có biết rằng ngoài việc trả lời các câu hỏi trong buổi phỏng vấn, bạn cần biết cách đặt những câu hỏi ngược trở lại nhà tuyển dụng để chứng minh sự quan tâm và nghiêm túc đến vị trí mà công ty đang tuyển. Văn hóa công ty trở thành một yếu tố then chốt đối với hầu hết chúng ta khi đang cân nhắc về một công việc, có thể xếp hạng mức độ quan trọng tương đương với vấn đề tài chính và sự phát triển nghề nghiệp.

Mẹo để giữ những câu hỏi bất ngờ đó là bắt đầu với những câu hỏi chung chung để phá vỡ tảng băng, trước khi đào sâu vào vấn đề, hãy giữ cho nó thoải mái và khách quan trong suốt khoảng thời gian đó.

Trình bày về “điểm yếu” một cách thông minh chính là một “điểm mạnh” trong buổi phỏng vấn

1. Những giá trị

Hãy đặt câu hỏi : “Những giá trị của toàn thể công ty là gì?”

Điều này sẽ nói cho bạn biết điều gì là giá trị với họ. Họ đang cải tiến hay đang bảo thủ? Họ ưu tiên cho nhân viên của mình để họ trở nên tốt hơn hay chỉ tập trung vào lợi nhuận. Nếu họ không có khả năng trả lời câu hỏi hay đưa ra những trả lời mơ hồ, vậy hãy nhắc nhở họ với câu hỏi sau đây: “3 điều mà tổ chức tập trung vào thời điểm hiện tại là gì?

Câu trả lời sẽ cho bạn biết điều gì ảnh hưởng đến tổ chức.

2. Môi trường

“Văn phòng công ty được sắp xếp như thế nào? Nó có phải là một văn phòng mở không?”

“Những mức năng lượng của công ty trong một ngày làm việc bình thường là gì?”.

Những phản hồi sẽ cho bạn biết tổng quan về môi trường làm việc của công ty. Nếu bạn muốn yên tĩnh và hòa bình trong lúc làm việc nhưng hiện tại bạn lại làm ở một công ty đòi hỏi nhiều năng lượng, nhân viên năng động thì có lẽ nó không phải là môi trường thích hợp cho bạn.

3. Cấu trúc của tổ chức

“Có bao nhiêu người cần cần thông qua đối với công việc của tôi?” là câu hỏi cần đề cập đến.

Từ đó bạn sẽ thăm dò được vài thông tin về quá trình ra quyết định để biết được sự vận hành hay cấu trúc tổ chức mở như thế nào.

4. Sự mong đợi

“Những lĩnh vực chính trong công việc của tôi là gì?” và tiếp đến câu hỏi “Những chính sách của công ty về linh động giờ làm việc hay làm việc từ xa?”.

Nếu bạn có kế hoạch về con cái trong tương lai thì đây là cơ hội tốt để bạn tìm hiểu về việc công ty cảm thấy thế nào về nhân viên có con và những phúc lợi mà họ cung cấp cho họ (chế độ nghỉ thai sản, bảo hiểm y tế gia đình…)

5. Lãnh đạo và quản lý

Đây có lẽ là mẹo đặt câu hỏi tốt nhất để bạn đề cập tại buổi phỏng vấn, bạn sẽ không mong muốn làm việc tại công ty mà bạn không biết rõ về nó. Mặt khác, nếu bạn đưa ra một câu hỏi thông minh cũng sẽ giúp bạn tăng thêm điểm cộng đối với người phỏng vấn.

Chúng tôi gợi ý cho bạn những câu hỏi: “Tôi có thể tự ý điều khiển công việc của mình đến đâu?”, điều này sẽ cho bạn biết người quản lý trực tiếp của bạn và là tiền đề để bạn thăm dò với những câu hỏi tiếp theo nhứ “Có nhiều sự tương tác giữa nhân viên với CEO hay quản lý hay không?“.

Việc đăt câu hỏi sẽ dựa vào những gì quan trọng với bạn và văn hóa công ty nào là phù hợp với bạn, nhưng đây là 5 câu hỏi cần thiết mà bạn nên bắt đầu. Đừng quên rằng nó không chỉ là những câu trả lời của họ mà cách họ nói sẽ cho bạn những điều mà bạn cần biết.

Hãy quan sát ngôn ngữ cơ thể của họ khi bạn đặt câu hỏi và khi họ trả lời bạn, những biểu hiện trên khuôn mặt và tư thế sẽ thể hiện suy nghĩ nhiều hơn cả những lời nói.

→ Xem thêm:

Bạn phù hợp làm việc tại công ty như thế nào?

Leave us a Reply