BẠN PHÙ HỢP LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY NHƯ THẾ NÀO?

Nhảy vào tìm kiếm việc làm ngay sau khi tốt nghiệp hoàn toàn không dễ dàng chút nào cả, nhất là khi bạn chưa biết mình phù hợp với loại công ty như thế nào.
Vì vậy, trong giai đoạn này, việc tìm hiểu kỹ đặc điểm các loại hình công ty (start-up, SMEs, tập đoàn lớn hay tổ chức phi chính phủ/phi lợi nhuận (NGO/NPO)) và so sánh với tính cách cũng như điểm mạnh, điểm yếu của bản thân luôn là điều quan trọng..

bạn phù hợp với công ty như thế nào?

→ Xem thêm:

5 điều cần nhớ để trở thành Kiểm toán viên chuyên nghiệp

Leave us a Reply