Python For Data Analysis là một tài liệu được viết bởi Wes McKinney – một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực khoa học dữ liệu và phân tích dữ liệu.
Tài liệu này cung cấp một cái nhìn sâu sắc và thực tiễn về cách sử dụng ngôn ngữ lập trình Python để khám phá, phân tích và hiểu biết dữ liệu. Từ các khái niệm cơ bản như làm thế nào để đọc và ghi dữ liệu, đến các kỹ thuật phức tạp như xử lý và làm sạch dữ liệu, Python For Data Analysis cung cấp cho người đọc một hướng dẫn toàn diện và chi tiết về ngôn ngữ lập trình Python.
Với ví dụ thực tế và hướng dẫn rõ ràng, Python For Data Analysis sẽ là một nguồn tài liệu quý giá cho những ai muốn xây dựng kỹ năng phân tích dữ liệu khi sử dụng Python.

TẢI MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

Nguồn: www.it-ebooks.info

Xem thêm

Khóa học Xử lý và trực quan hóa dữ liệu với Python

[Free download] Easy Python Programming for Beginners

Trực quan hóa dữ liệu với Python

Tags