Office Scripts trong Excel hiện có sẵn cho Office 365 Enterprise E1 và Office 365 F3. Đây là tin tức cực kì thú vị cho người dùng các phiên bản Office kể trên. Bạn có thể tìm thấy bộ tính năng Office Scripts trong tab Automate trên dải băng Excel.

Office Scripts là gì?

Office Scripts là một nền tảng tự động hóa trong Excel cho phép người dùng tự động hóa quy trình công việc lặp đi lặp lại của họ. Để sử dụng Office Scripts, hãy dùng Action Recorder để ghi lại các hành động bạn thực hiện trong Excel. Những hành động này sau đó được dịch thành tập lệnh mà bạn có thể chạy bất kỳ lúc nào.

Nếu cần sửa đổi tập lệnh, bạn có thể sử dụng Code Editor, một trình soạn thảo dựa trên TypeScript trực tiếp trong Excel. Bạn có thể sử dụng để chỉnh sửa các tập lệnh hiện có của mình hoặc tạo tập lệnh mới bằng Office Scripts API.

Cách sử dụng Office Scripts

Bước 1: Chọn Automate > Record Actions > chọn dừng khi bạn hoàn tất.

thumbnail image 1 of blog post titled Office Scripts is now available for Office 365 Enterprise E1 and Office 365 F3 licenses

Bước 2: Chọn Edit để chỉnh sửa tập lệnh.

thumbnail image 2 of blog post titled Office Scripts is now available for Office 365 Enterprise E1 and Office 365 F3 licenses

Bước 3: Chọn Run để chạy tập lệnh.

thumbnail image 3 of blog post titled Office Scripts is now available for Office 365 Enterprise E1 and Office 365 F3 licenses

Nguồn: Microsoft

Xem thêm

Khóa học Combo Excel for Professionals

Cách tự động chia tỉ lệ trục biểu đồ trong Excel

Tính năng Excel mới toanh bạn không nên bỏ l

Free Download: Excel Smart Guide