Power Pivot là một add-in miễn phí trong Excel cho phép bạn thực hiện phân tích dữ liệu và tạo các mô hình dữ liệu phức tạp hơn những gì bạn có thể tạo trong Excel. Mặc dù có nhiều tính năng hữu ích trong Power Pivot cho Excel, nhưng đây là 5 tính năng thú vị nhất.

Làm việc với các tập dữ liệu rất lớn

Số hàng tối đa trong Excel là 1.048.576. Còn với Power Pivot, về mặt lý thuyết không có giới hạn về số hàng dữ liệu. Giới hạn thực tế phụ thuộc vào phiên bản Microsoft Excel bạn đang chạy và liệu bạn có định xuất bản bảng tính của mình lên SharePoint hay không.

 

Nếu bạn đang chạy phiên bản Excel 64 bit, Power Pivot theo báo cáo có thể xử lý khoảng 2 GB dữ liệu, nhưng bạn cũng phải có đủ RAM để có thể hoạt động trơn tru. Nếu bạn định xuất bảng tính Excel dựa trên Power Pivot của mình lên SharePoint, hãy nhớ kiểm tra kích thước tệp tối đa là bao nhiêu.

Kết hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau

Excel luôn có thể xử lý các nguồn dữ liệu khác nhau, chẳng hạn như SQL Server, XML, Microsoft Access và thậm chí cả dữ liệu trên web. Tuy nhiên khi bạn cần tạo liên kết giữa các nguồn dữ liệu khác nhau, Excel sẽ bị hạn chế. Power Pivot dành cho Excel được xây dựng để thực hiện nhiệm vụ này.

 

Trong Power Pivot, bạn có thể nhập dữ liệu từ hầu như bất kỳ nguồn dữ liệu nào. Một trong những nguồn dữ liệu hữu ích nhất là Danh sách SharePoint. Bạn có thể sử dụng Power Pivot để kết hợp dữ liệu từ SQL Server và danh sách từ SharePoint.

 

Khi bạn kết nối Power Pivot với danh sách SharePoint, về mặt kỹ thuật, bạn đang kết nối với Data Feed. Để tạo Data Feed từ danh sách SharePoint, hãy mở nó và bấm vào ribbon Danh sách. Sau đó nhấp vào Export as Data Feed và lưu nó.

Tạo các mô hình phân tích trực quan

Power Pivot cho phép bạn xuất nhiều loại dữ liệu trực quan sang trang tính Excel của mình. Bạn có thể trả về dữ liệu trong PivotTable, PivotChart, Biểu đồ và Bảng.

Power Pivot còn hỗ trợ tương tác nhiều chiều. Ngay cả các giám đốc điều hành của bạn cũng có thể tương tác với bảng tính của bạn nếu bạn xây dựng nó một cách chính xác.

Lưu ý rằng: Bạn chỉ có thể lưu dữ liệu Power Pivot trong sổ làm việc sử dụng phần mở rộng tệp XLSX, XLSM hoặc XLSB.

Sử dụng DAX tạo các trường tính toán để lọc/nhóm dữ liệu

DAX (Data Analysis Expressions) là hàm ngôn ngữ được sử dụng trong bảng Power Pivot, chủ yếu để tạo các cột được tính toán. 

Bạn có thể sử dụng các hàm ngày DAX để làm cho các trường ngày hữu ích hơn. Trong Bảng Pivot có trường ngày được định dạng chính xác, bạn có thể sử dụng tính năng nhóm để lọc hoặc nhóm theo năm, quý, tháng và ngày.

Ví dụ: sử dụng =YEAR ([cột ngày]) trong một cột mới được tính toán để thêm năm vào tập dữ liệu của bạn trong Power Pivot. Sau đó, bạn có thể sử dụng trường YEAR mới này làm nhóm trong Bảng Pivot của mình.

Xuất Dashboard lên SharePoint

Khi Power Pivot kết hợp với SharePoint, người dùng sẽ được nắm hoàn toàn quyền sử dụng bảng Dashboard. 

Power Pivot còn rất nhiều ứng dụng thú vị cho doanh nghiệp. Hãy tự mình trải nghiệm qua sử dụng và học hỏi về nó nhé.

 

UniTrain lược dịch

Xem thêm

Khóa học Tổ chức và quản lý dữ liệu báo cáo trong Excel

Tính toán trong Pivot Table – Calculated Field

Tạo Pivot Table từ dữ liệu ở file Excel khác