Những năm gần đây, mạng xã hội là công cụ marketing mạnh mẽ và hiệu quả nhất để truyền tải thông điệp, thương hiệu của doanh nghiệp đến khách hàng. Để ra một chiến lược đúng đắn, các marketer phải thống kê, phân tích khối lượng dữ liệu và số liệu về tâm lý người dùng rất khổng lồ. 

Vì thế, công cụ thống kê và tổng hợp các dữ liệu đó dưới dạng các báo cáo phân tích hữu hiệu ngày càng trở nên cần thiết. Các báo cáo Dashboard hiện nay là giải pháp tối ưu. 

Có thể hiểu báo cáo Dashboard là một giao diện số được sử dụng để thu thập và tổng hợp dữ liệu của một tổ chức. Dashboard thường cung cấp các bản phân tích sâu về hoạt động kinh doanh, đồng thời đưa ra một cái nhìn nhanh về năng suất của từng bộ phận, các xu hướng, các hoạt động, các chỉ số KPI etc. 

1. Định hướng hành động

Mục tiêu của Dashboard không phải để thông báo, cung cấp kiến thức mà là định hướng hành động.

2. Tìm hiểu sâu nội dung

Một Dashboard tốt sẽ sử dụng các mục tiêu, các tiêu chuẩn và cả hoạt động phân tích thông tin cạnh tranh để truyền tải được bối cảnh của hoạt động kinh doanh.

3. Chiến lược kinh doanh

– Dashboard không phải là báo cáo chi tiết số liệu.

– Không nhồi nhét thông tin trong màn hình hiển thị. Hãy bổ sung góc nhìn – Insight, đề xuất hoạt động – Recommendations for Actions – và đem đến tác động kinh doanh – Business Impact

4. Quyết định thông minh 

– Đừng bao giờ để các sếp phải phiên dịch dữ liệu 

– Hãy để họ ra quyết định dựa trên đề xuất của bạn, bên cạnh sự thông minh và hiểu rõ chiến lược kinh doanh của chính họ.

5. Đồng bộ có hệ thống

Khi có đề cập đến chỉ số KPI, nội dung và các đề xuất của bạn phải bao quát được toàn bộ hoạt động từ A-Z. 

Xem thêm

Kỷ nguyên của Data Analytics

3 lý do không nên “đùa” với Dashboard

Khóa học Ứng dụng Dashboard Reporting trong Excel