Dưới đây là top 3 lý do tại sao bạn cần thiết kế Dashboard trong Excel:

1. Dashboard là cả quá trình khám phá

Hai người khác nhau khi nhìn vào một cơ sở dữ liệu giống nhau thì vẫn có thể lập báo cáo Dashboard khác nhau do sự ưu tiên thông tin của từng người. Do đó, tùy theo hoạt động doanh nghiệp, lĩnh vực kinh doanh và môi trường mà bạn cần áp dụng những cách thức, góc nhìn khác biệt khi lập báo cáo Dashboard để nắm bắt cách trình bày phù hợp và hiệu quả nhất cho doanh nghiệp của bạn. Công cụ Dashboard hỗ trợ cho bạn với rất nhiều tính năng và cách trình bày linh hoạt phù hợp với nhiều loại hình kinh doanh.

2. Sử dụng Dashboard để đo lường và đánh giá hiệu quả

Nếu bạn cần một công cụ hiệu quả để xem xét, đánh giá, so sánh, … nhằm tìm ra các bên cung cấp phù hợp với yêu cầu của bạn một cách nhanh chóng, thì Dashboard là công cụ bạn cần. Mọi phân tích về doanh nghiệp chỉ gói gọn trong một màn hình.

3. Dashboard đưa ra feedback tốt hơn

Hãy dành vài giờ đồng hồ một ngày để hoàn thiện báo cáo Dashboard với các dữ liệu thực tế. Qua đó, bạn có được cái nhìn chính xác về vấn đề hiện tại doanh nghiệp và tìm ra phương hướng giải quyết nhanh chóng.

Xem thêm

Công cụ Dashboard giúp ích gì cho bạn?

Free download Dashboard template – Performance KPI
Khóa học Dashboard Reporting
Khóa học ứng dụng VBA trong Excel
Khóa học Tổ chức và Quản lý dữ liệu báo cáo trong Excel