Bookkeeping (Ghi sổ) và Accounting (Kế toán) là hai chức năng cực kỳ quan trọng đối với mọi tổ chức kinh doanh. Nói một cách đơn giản nhất, ghi sổ chịu trách nhiệm ghi lại các giao dịch tài chính trong khi kế toán chịu trách nhiệm xử lý, phân loại, phân tích, báo cáo và tóm tắt dữ liệu tài chính.

Dưới con mắt của những “tay mơ” trong nghề, ghi sổ và kế toán là một. Điều này xuất phát từ việc cả nhân viên ghi sổ và kế toán viên đều xử lý dữ liệu tài chính, đòi hỏi kiến ​​thức kế toán cơ bản, phân loại và tạo báo cáo bằng các giao dịch tài chính. Tuy vậy, cả hai quá trình này là khác nhau và có những lợi thế riêng. Đọc bài viết này để hiểu sự khác biệt chính giữa ghi sổ và kế toán bạn nhé.

Ghi sổ và kế toán – 8 điểm khác biệt chính

Ghi sổ Kế toán
Định nghĩa

 

Là quá trình chủ yếu liên quan đến việc xác định, đo lường và ghi chép, giao dịch tài chính Là quá trình tóm tắt, xử lý và thực hiện các giao dịch tài chính được phân loại trong tài khoản sổ cái

 

Quyết định Ban quản trị không thể đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu được cung cấp bởi nhân viên ghi sổ Tùy thuộc vào dữ liệu được cung cấp bởi kế toán viên, ban quản lý có thể đưa ra các quyết định kinh doanh quan trọng
Mục tiêu Giữ cho hồ sơ của tất cả các giao dịch tài chính đúng đắn và có hệ thống

 

Để đánh giá tình hình tài chính và tiếp tục truyền đạt thông tin đến các cơ quan có liên quan
Chuẩn bị báo cáo tài chính Báo cáo tài chính không được lập như một phần của quy trình này Báo cáo tài chính được lập trong quá trình kế toán
Kỹ năng cần thiết Sổ sách kế toán không yêu cầu quá nhiều kỹ năng đặc biệt Đòi hỏi những kỹ năng đặc biệt do tính chất phân tích và phức tạp của nó (VD: Excel)
Phân tích Không yêu cầu phân tích Sử dụng thông tin kế toán để phân tích và xử lý dữ liệu và sau đó làm thành báo cáo
Các loại Kế toán đơn (single entry) và Kế toán kép (double entry) Bộ phận kế toán chuẩn bị ngân sách của công ty và lên kế hoạch cho các đề xuất cho vay
Nhân viên ghi sổ và

nhân viên kế toán

Nhân viên ghi sổ được yêu cầu phải chính xác trong công việc và am hiểu về các chủ đề tài chính. Công việc của nhân viên ghi sổ thường được giám sát bởi một kế toán. Kế toán viên có đủ kinh nghiệm và trình độ học vấn có thể có được chứng chỉ Kế toán Công chứng Anh quốc ACCA

Xem thêm