Chứng chỉ ACCA là một chứng chỉ hành nghề chuyên môn được cấp bởi Hiệp hội kế toán công chứng Anh Quốc (The Association of Chartered Certified Accountants).

Với 13 môn học ở 2 cấp độ là Foundation Level và Professional Level, ACCA sẽ cung cấp những môn học theo mức độ khác nhau.

Ở cấp độ Cơ bản (Foundation Level), bạn sẽ được học các kỹ năng kế toán quản trị và tài chính cơ bản, đồng thời được cung cấp các kiến thức mạnh mẽ, rộng lớn và thực tiiễn về thế giới tài chính.

Nội dung cấp độ này gồm những gì?

Có ba phần thưởng giá trị mà bạn có thể đạt được ở cấp độ Cơ bản:

  • Chứng chỉ Diploma về Kế toán và Kinh doanh: Học viên hoàn thành cấp độ Nền tảng Kế toán đã có chứng chỉ này, song đây là bước khởi đầu rất quan trọng đối với những người bát đầu học cấp độ Cơ bản. Chứng chỉ Diploma gồm ba môn học là Kế toán trong Kinh doanh, Kế toán Quản trị và Kế toán Tài chính. Bạn cũng sẽ cần học trực tuyến học phần về đạo đức nghề nghiệp với tên gọi là “Nền tảng về Đạo đức nghề nghiệp”.
  • Chứng chỉ Diploma nâng cao về Kế toán và Kinh doanh: Bạn sẽ được nâng cao kiến thức với 5 môn học sau: Luật Doanh nghiệp và Kinh doanh, Quản lý hiệu quả kinh doanh, Thuế, Lập báo cáo tài chính, Kiểm toán và dịch vụ kiểm toán, Quản trị Tài chính. Bạn cũng sẽ cần học trực tuyến học phần  về đạo đức nghề nghiệp với tên gọi là “Đạo đức nghề nghiệp”. Sau khi hoàn thành chứng chỉ Diploma Nâng cao, bạn có thể chuyển sang học cấp độ Chuyên ngành.
  • Bằng Cử nhân danh dự về Kế toán ứng dụng: Bạn cũng có cơ hội học thêm các kiến thức và kỹ năng trong chương trình Cử nhân danh dự về Kế toán ứng dụng do Đại học Oxford Brookes cấp. Với văn bằng nghề nghiệp tài chính kế toán  và một  văn bằng học thuật về kế toán trong tay, bạn sẽ có một lợi thế mạnh mẽ, giúp bạn có nhiều cơ hội việc làm tốt hơn.

Cần bao nhiêu thời gian để hoàn thành?

Bạn có thể hoàn thành Foundation Level trong thời gian rất ngắn từ 12 đến 18 tháng, cũng có nhiều chương trình học tập linh hoạt để bạn lựa chọn cho phù hợp.

Để có được bằng ACCA và trở thành hội viên ACCA, bạn cũng cần học cấp độ Chuyên ngành và có 3 năm kinh nghiệm làm việc. Nếu vừa học vừa thực hành làm việc, bạn có thể hoàn thành chương trình trong vòng chỉ 3 năm.

Tôi có đủ điều kiện hay không?

Để bắt đầu học cấp độ Cơ bản, bạn phải có bằng trung cấp liên quan với 5 môn học riêng, trong đó phải có môn tiếng Anh và môn Toán. Sinh viên năm 2 là thời điểm vàng để có thể bắt đầu với chứng chỉ chuyên môn quốc tế ACCA này.

<Nguồn: yourfuture.accaglobal.com>