Chương trình đào tạo Power BI của UniTrain đã diễn ra từ ngày 14/11/2019 đến ngày 21/12/2019 với sự tham gia của các nhân viên đến từ phòng Tài chính Công ty TNHH Amway Việt Nam

Khóa học Phân tích và trực quan hóa dữ liệu trên Power BI cung cấp cho học viên khả năng sử dụng công cụ để đưa ra báo cáo với trình bày đẹp mắt, thông tin nhanh, chính xác, sử dụng thuận tiện và bảo mật. Trải qua 10 giờ học dưới sự hướng dẫn của giảng viên giàu kinh nghiệm thực tế, học viên đã được đi sâu vào thực hành các nội dung sau:

  • Tổng quan về ứng dụng Power BI
  • Kết nối dữ liệu và xây dựng mô hình dữ liệu (data model)
  • Trực quan hóa dữ liệu (data visualization) và xây dựng báo cáo BI
  • Power BI service – nền tảng online

Microsoft Power BI là một công cụ phân tích giúp trực quan hóa bằng cách kết nối các nguồn dữ liệu rời rạc và phân tích chúng thông qua các báo cáo và bảng điều khiển (dashboard).

UniTrain là đơn vị đồng hành với nhiều tổ chức, doanh nghiệp trong sứ mệnh truyền đạt và chuyển hóa các kiến thức chuyên ngành thành giá trị thực tế cho các khách hàng của mình cũng như cho toàn thể nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn hội nhập và phát triển.

Vui lòng liên hệ số HOTLINE 0901 175 625 hoặc info@unitrain.edu.vn để được hỗ trợ tư vấn và giải đáp thêm thông tin về các chương trình đào tạo cá nhân và doanh nghiệp tại UniTrain.