Trong gii tài chính, có nhiu cuc tho lun xung quanh vn đề ra tin, nhưng các hình thc ra tin có th xy ra thì rt hiếm khi được gii thích.

Vậy, rửa tiền là gì? Đó là quá trình chuyển đổi tiền bất hợp pháp, thường được gọi là tiền bẩn, trở thành được coi là hợp pháp.

Rửa tiền thường bao gồm ba bước: lén lút đưa tiền bất hợp pháp vào hệ thống tài chính, được gọi là sắp xếp; sau đó lưu chuyển xung quanh hệ thống tài chính thông qua nhiều tài khoản để làm xáo trộn nguồn gốc của nó, được gọi là phân tán; và cuối cùng nó được hợp nhất vào hệ thống tài chính thông qua các giao dịch bổ sung để nó có vẻ sạch, được gọi là quy tụ.

Rửa tiền có thể biểu hiện theo nhiều cách khác nhau:

  1. Smurfing là một phương pháp sắp xếp theo đó tiền mặt được chia thành các khoản tiền gửi nhỏ hơn để tránh bị nghi ngờ rửa tiền.
  2. Các doanh nghiệp sử dụng nhiều tiền mặt kết hợp tiền bẩn với thu nhập hợp pháp. Các doanh nghiệp sẽ tuyên bố tất cả tiền nhận được là thu nhập hợp pháp.
  3. Buôn lậu tiền mặt số lượng lớn liên quan đến việc buôn lậu tiền mặt thực tế đến cơ quan tài phán có khả năng bảo mật ngân hàng cao hơn hoặc cơ quan thực thi rửa tiền ít nghiêm ngặt hơn và gửi tiền vào một tổ chức tài chính, chẳng hạn như ngân hàng nước ngoài.
  4. Các doanh nghiệp sử dụng nhiều tiền mặt kết hợp tiền bẩn với thu nhập hợp pháp. Doanh nghiệp sẽ tuyên bố tất cả tiền nhận được là thu nhập hợp pháp. Ví dụ có thể là tiệm rửa xe, tiệm làm móng, mái vòm, quán bar và nhà hàng.
  5. Rửa tiền dựa trên thương mại liên quan đến việc định giá thấp hơn hoặc cao hơn giá trị hóa đơn để che giấu sự di chuyển của tiền. Ví dụ, giá trị chủ quan của nghệ thuật khiến nó trở thành một công cụ hữu ích ở đây.
  6. Các công ty Shell và tin tưởng có thể che giấu chủ sở hữu thực sự của tiền ở một số khu vực pháp lý.
  7. Vòng lặp bao gồm việc gửi tiền vào một công ty nước ngoài được kiểm soát ở nước ngoài, tốt hơn là tại một thiên đường thuế nơi lưu giữ ghi chép tối thiểu, và sau đó được chuyển trở lại dưới dạng đầu tư trực tiếp nước ngoài, được miễn thuế.
  8. Sòng bạc nơi một cá nhân mua chip bằng tiền bất hợp pháp, chơi một thời gian ngắn và sau đó chuyển đổi tiền mặt bằng các chip còn lại cho các quỹ ‘hợp pháp’.
  9. Đánh bạc trong các trò chơi có tỷ lệ cược cao. Một cách để giảm thiểu rủi ro là đặt cược vào mọi kết quả có thể xảy ra của một trò chơi, vì vậy không có kết quả nào có tỷ lệ cược thấp và người đặt cược sẽ có một hoặc nhiều cược thắng có thể được coi là nguồn tiền.
  10. Lương đen khi một công ty không đăng kí nhân viên, không có hợp đồng bằng văn bản và trả họ bằng tiền bẩn.

Cuối cùng, rửa tiền không cần tiền mặt. Nó cũng có thể là lợi ích từ bất kỳ tài sản nào thu được từ việc phạm tội, bao gồm cả hàng hóa có giá trị cao, mà không có tiền trao tay.

Rửa Tiền

Jonathan Jensen, Giám đốc Thương mi ti GBG và, Thành viên ca D án Ti phm Tài chính, Hip hi Thanh toán Mi.

Bài viết gốc xuất hiện trong chiến dịch Tội phạm Tài chính của Doanh nghiệp và Công nghiệp.

Xem thêm

Tất tần tật cách tính toán những hệ số tài chính quan trọng của kế toán doanh nghiệp nhỏ

Phác thảo chân dung giám đốc tài chính thành công

Span of control – Tầm hạn quản trị