Theo Big4accountingfirms.com, UniTrain tổng hợp bảng xếp hạng toàn cầu các ông lớn ngành Kiểm toán thế giới như sau:

1. RANKING BY REVENUE

Xếp hạng doanh thu của Big4 2017

 1. Deloitte – $38,8 tỷ
 2. PwC – $37,7 tỷ
 3. EY – $31,4 tỷ
 4. KPMG – $26,4 tỷ

2. RANKING BY NUMBER OF EMPLOYEES 

Xếp hạng số lượng nhân viên của Big4 2017

 1. Deloitte – 263.900 nhân viên
 2. Ernst & Young – 247.570 nhân viên
 3. PwC – 236.235 nhân viên
 4. KPMG – 197.263 nhân viên

3. 2017 REVENUE GROWTH BY  FIRM

Xếp hạng tốc độ tăng trưởng doanh thu 2017 so với 2016

 • Deloitte – tăng 5.2%
 • Ernst & Young – tăng 6.5%
 • PwC – tăng 6.1%
 • KPMG – tăng 3.9%

 

4. 2017 TOP TAX CONSULTING FIRMS

Để xếp hạng các công ty tư vấn thuế hàng đầu, bạn cũng phải xem xét doanh thu mảng dịch vụ thuế để xác định đó là công ty dịch vụ thuế tốt nhất.

Một số dịch vụ thuế Big4 cung cấp:

– Tax preparation services – dịch vụ này bao gồm các việc giúp các công ty và cá nhân thực hiện nghĩa vụ thuế của họ như điền vào biểu mẫu và tuân thủ luật thuế địa phương.

– Tax Consulting services – các dịch vụ bao gồm cấu trúc thuế, lập kế hoạch thuế và các dịch vụ khác để tuân thủ luật thuế địa phương.

– Tax Financial audit services – Dịch vụ này giúp các doanh nghiệp, nhà đầu tư, … kiểm toán phần thuế của báo cáo tài chính.

KPMG: KPMG thu được 5,6 tỷ đô la trong năm 2016 từ việc thực hành thuế toàn cầu của họ. Điều này khiến họ trở thành công ty tư vấn thuế lớn thứ tư trên thế giới.

Deloitte: Doanh thu thuế của Deloitte đạt 7,35 tỷ đô la trong năm 2017. Deloitte trở thành công ty hoạt động lĩnh vực thuế lớn thứ 3 trên thế giới.

EY: Doanh thu thuế của EY trong năm 2017 là 8,2 tỷ đô la so với doanh thu năm 2016 là 7,8 tỷ đồng. Điều này giúp EY được xếp hạng là công ty hoạt động lĩnh vực thuế lớn thứ 2 trên thế giới.

PwC: Doanh thu dịch vụ thuế PwC trong năm 2017 là 9,5 tỷ đô la giúp Pwc trở thành công ty hoạt động lĩnh vực thuế hàng đầu thế giới. Do PwC đã mua lại bộ phận thuế của GE và tạo nên một dòng doanh thu hoàn toàn trong nhiều năm. Điều này cũng góp phần giúp PwC trở thành công ty dịch vụ thuế đứng đầu thế giới.

5. DIVERSITY RANKINGS

Đối với nhiều người, một công ty có sự đa dạng là rất quan trọng. Họ thích làm việc trong một môi trường khuyến khích nhiều quan điểm khác biệt.

EY đứng đầu danh sách này. EY được xếp hạng 3 trong 50 công ty hàng đầu theo xếp hạng của DiversityInc. Các vị trí lần lượt sau đó là PwC, Deloitte và KPMG.

6. VAULT RANKINGS

Vault có một số bảng xếp hạng dành cho công ty Kế toán – Kiểm toán. Họ xếp hạng tổng quan các công ty kế toán, trong đó xem xét nhiều yếu tố như sự cân bằng công việc và tiền lương.

Xếp hạng chung của Vault đối với Big4 như sau:

 1. PwC
 2. Deloitte
 3. Ernst & Young
 4. KPMG

– Ngoài ra, Vault còn xếp hạng Big4 theo mức độ uy tín.

Các công ty tốt nhất theo xếp hạng uy tín của Vault là:

 1. PwC
 2. Deloitte
 3. Ernst & Young
 4. KPMG

– Một số liệu xếp hạng quan trọng khác là tiền lương.

Các công ty xếp hạng về tiền lương theo Vault là:

 1. Ernst & Young
 2. PwC
 3. Deloitte
 4. KPMG

Xem thêm
Talk Show Deloitte Passport & Workshop Audit Box 7

Khóa học Kiểm toán thực hành cơ bản

Khóa học thực hành Excel trong Kiểm toán

Combo Big4 Preparation

ACCA F2 – Kế toán quản trị

ACCA F3 – Kế toán tài chính

Leave us a Reply