Theo phó chủ tịch Wes Bricker, chất lượng chính là “Sao Bắc Đẩu” của dịch vụ kiểm toán PricewaterhouseCooper (PwC), và nó được thể hiện thông qua bốn yếu tố chính góp phần thúc đẩy chiến lược kiểm toán của công ty.

Đơn giản hóa

Bricker giải thích: “Đơn giản hóa là loại bỏ sự phức tạp không cần thiết. “Chúng tôi phải tích cực suy nghĩ về cách chúng tôi đơn giản hóa quy trình kiểm toán đầu cuối của mình. Chúng tôi đã rất tập trung vào điều đó và điều đó đã ảnh hưởng đến trải nghiệm của chính chúng tôi, ảnh hưởng đến trải nghiệm khách hàng của chúng tôi; nó loại bỏ sự phức tạp không cần thiết để chúng tôi có thể tập trung vào những thứ quan trọng. 

Tiêu chuẩn hóa

“Đó là về việc xem xét nơi chúng tôi có thể làm việc trên quy mô tập trung,” Bricker nói, mặc dù ông đã nhanh chóng chỉ ra rằng, không giống như nhiều nỗ lực tiêu chuẩn hóa, đây là việc đảm bảo tất cả công việc được thực hiện giống nhau, chất lượng cao và không phải là vấn đề về tiết kiệm tiền. “Đó không phải là quyết định về chi phí; đó là về tính nhất quán của việc thực hiện, góp phần vào chất lượng.”

Chuyên môn hóa

Ông giải thích: “Chuyên môn hóa là mang lại kiến ​​thức phù hợp vào đúng thời điểm để mọi người của chúng tôi dành thời gian cho những lĩnh vực đòi hỏi khả năng phán đoán cao nhất. “Chuyên môn hóa giúp chúng tôi trở nên phù hợp, bởi vì chúng tôi đang nghiên cứu các lĩnh vực rủi ro có hậu quả đối với người dùng dịch vụ của chúng tôi.”

Tự động hóa

“Tự động hóa là mảnh ghép cuối cùng. Tự động hóa là cách công nghệ có thể khai thác các điểm trong quá trình kiểm toán để đạt được sức mạnh tổng hợp giữa con người của chúng tôi và máy móc mà họ sử dụng, để tổng số lớn hơn các phần riêng lẻ đó, ”Bricker nói.

 

“Điều đó cần một lực lượng lao động được đào tạo nâng cao hiểu biết về công nghệ và vai trò của nó; cũng cần đầu tư vào công nghệ để người lao động có các công cụ, sau đó kết hợp con người và công nghệ để tạo ra thứ gì đó vĩ đại hơn nhiều so với từng thứ riêng lẻ, đồng thời giúp chúng tôi thúc đẩy quá trình, cung cấp chất lượng, tăng giá trị và tạo ra trải nghiệm tốt hơn. ” 

Xem thêm