Mặc dù nhận thức rằng công nghệ sẽ là chìa khóa cho các nỗ lực quản lý rủi ro gian lận trong tương lai ngày càng phát triển, nhưng chưa đến 5% số người được hỏi cho biết đã đầu tư vào các công nghệ chống gian lận trong sáu tháng qua.

MUMBAI: Một cuộc khảo sát của Deloitte đã chỉ ra rằng đại dịch Covid có thể dẫn đến một bước nhảy vọt về gian lận trong doanh nghiệp khi các công ty phải đối mặt với sự gián đoạn lớn, phân tích dữ liệu có thể phát hiện những gian lận này.

 

Cuộc khảo sát cho biết khoảng 35% người được hỏi tin rằng các gian lận trong tương lai sẽ được phát hiện bằng cách sử dụng phân tích dữ liệu và các công cụ công nghệ khác.

 

Mặc dù nhận thức về việc công nghệ sẽ là chìa khóa cho các nỗ lực quản lý rủi ro gian lận trong tương lai ngày càng phát triển, nhưng chưa đến 5% số người được hỏi cho biết đã đầu tư vào các công nghệ chống gian lận trong sáu tháng qua.

“Theo truyền thống, nhiều tổ chức Ấn Độ đã hướng phần lớn các nỗ lực FRM của họ vào việc phát hiện gian lận, trong khi các can thiệp công nghệ chủ yếu hướng tới việc ngăn chặn gian lận. Điều này đòi hỏi sự thay đổi tư duy từ phát hiện gian lận sang ngăn chặn gian lận. Chúng tôi tin rằng sự thay đổi này có thể được kích hoạt bằng cách hướng tới việc xây dựng một cái nhìn toàn doanh nghiệp về gian lận và đầu tư vào công nghệ chiến lược,” phát biểu bởi Nikhil Bedi, Phó Tổng Giám đốc và Lãnh đạo, Dịch vụ Tư vấn, Deloitte Touche Tohmatsu Ấn Độ.

 

 

Báo cáo nói thêm rằng công nghệ cũng có thể giúp các tổ chức đối phó với gian lận, đặc biệt nếu nó liên quan đến việc phản hồi với cơ quan quản lý hoặc tìm kiếm sự truy đòi pháp lý. Khoảng 50% người được hỏi cho biết đang tìm kiếm hành động pháp lý chống lại các bên liên quan đến gian lận (so với 33% trong của cuộc khảo sát trước của chúng tôi). “Lòng tin để tìm kiếm sự truy đòi pháp lý có thể là kết quả của những thay đổi về quy định tăng cường thúc đẩy việc công bố thông tin tốt hơn, cũng như việc tăng cường sử dụng công nghệ của các tổ chức có thể hỗ trợ lập hồ sơ và lưu giữ bằng chứng để hỗ trợ giải quyết các vụ việc nhanh hơn” Bedi cho biết.

Theo Sachin Dave.

Xem thêm

AI thay đổi các quốc gia sau Covid-19 thế nào

Kịch bản nào cho kinh tế thế giới sau đại dịch Covid-19

Cách INTEL, GOOGLE và TOYOTA khai phá sức sáng tạo của nhân viên