Các phím chức năng trong Excel cho phép bạn làm việc với bàn phím thay vì dùng chuột để tăng tốc độ.

Phím F1

Mở Excel Help (giống như cách nhấp vào dấu hỏi)

 

 

 

 

 

Phím F2

Bật chế độ chỉnh sửa công thức và di chuyển con trỏ vào cuối công thức.  Ví dụ, chọn ô B6 bên dưới và nhấn F2.

 

 

 

 

 

 

Phím F3

Hiển thị hộp thoại Paste Name. Ví dụ, tại ô E2 bên dưới, gõ vào =SUM( sau đó nhấn F3 và chọn một tên bất kỳ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý: Bạn nên đặt tên cho từng cột dữ liệu trước.

Phím F4

Cố định ô tham chiếu (dòng, cột, cả dòng và cột). Ví dụ: tại ô B5 dưới đây, nhấp vào thanh công thức sau đó di chuyển đến ô tham chiếu G2 và nhấn F4.

 

 

 

 

 

 

Lưu ý:

$G$2: cố định cả cột và dòng

G$2: cố định dòng

$G2: cố định cột

 

Phím F5

Hiển thị hộp thoại Go To. Ví dụ: để chọn ô C15, trong mục Reference bạn gõ C15 và nhấn OK. Lúc này, ô C15 đã được chọn. Bạn cũng có thể chọn một vùng dữ liệu bất kỳ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngoài ra, bạn cũng có thể chọn tất cả các ô có công thức, nhận xét, định dạng có điều kiện, hằng số, xác nhận dữ liệu… bằng cách sử dụng mục Special.

Phím F6

Di chuyển đến ô tiếp theo trong một bảng tính đã được chia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phím F7

Hiển thị hộp thoại Spelling (giống như cách nhấp vào Spelling trên tab Review).

 

 

 

 

 

 

 

 

Phím F8

Bật/mở chế độ Extend. Nếu chế độ Extend được bật, chọn ô A1 và nhấn → và ↓ một vài lần.

 

 

 

 

 

Ngoài ra, nhấn giữ phím SHIFT và → và ↓ cũng có chức năng tương tự như F8.

Phím F10

Giống chức năng của ALT

 

 

 

 

Phím F11

Tạo nhanh biểu đồ bằng cách chọn vùng dữ liệu, sau đó nhấn F11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phím F12

Mở hộp thoại Save as.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ Xem thêm:

Leave us a Reply