Ẩn thanh công thức (Hiding the Formula Bar) sẽ giúp tăng không gian làm việc và nhiều hàng hơn sẽ được hiển thị trong sổ làm việc Excel. Một trong những cách để ẩn thanh công thức là dùng VBA Macro. Trong bài viết này, UniTrain sẽ hướng dẫn bạn cách ẩn thanh công thức bằng VBA Macro qua 3 bước vô cùng đơn giản.

Overview of methods to hide Formula Bar using VBA in Excel

Giả sử, có tập dữ liệu là Laptop Prices trong Micro Center Store (như hình dưới). Nhiệm vụ của người dùng là ẩn thanh công thức bằng VBA Macro.

Sample dataset

Bước 1: Chèn module mới

Trước khi viết mã VBA, người dùng cần tạo một Module mới trong trình soạn thảo VBA bằng cách:

1. Chọn Developer trên thanh công cụ.

2. Chọn Visual Basic trong nhóm Code.

Using Developer tab to hide Formula Bar using VBA in Excel 

Sau đó, cửa sổ Microsoft Visual Basic for Applications sẽ xuất hiện trên trang tính.

Microsoft Visual Basic for Applications window 

3. Trong cửa sổ Microsoft Visual Basic for Applications, chọn tab Insert > chọn Module.

Inserting new Module

Bước 2: Nhập và lưu mã VBA 

1. Sau khi đã tạo một Module mới, hãy nhập mã VBA của dưới đây vào trong Module.

Sub hide_formula_bar()
Application.DisplayFormulaBar = False
End Sub

Writing VBA code in new Module to hide Formula Bar using VBA in Excel 

2. Sau khi nhập mã, chọn Save.

Saving the VBA code 

Bước 3: Chạy Macro để ẩn thanh công thức

Cuối cùng, bạn sẽ chạy macro đã lưu bằng cách:

1. Nhấn phím tắt ALT + F11 để quay lại trang tính.

2. Chọn Developer từ Ribbon.

3. Chọn Macro từ nhóm Code.

Using the Developer tab to open the Macro dialogue box

4. Trong hộp thoại Macro, hãy chọn tùy chọn hide_formula_bar > Chọn Run để chạy mã.

Running macro to hide Formula Bar using VBA in Excel 

Cuối cùng, thanh công thức sẽ được ẩn (như hình dưới).

Output obtained after hiding Formula Bar in Excel 

Xem thêm

Khóa học Ứng dụng VBA trong Excel

Cách đánh giá chuỗi dưới dạng mã bằng VBA Excel

Hướng dẫn vẽ đối tượng bằng VBA Excel (có ví dụ)

Cách thêm Combo Box trong Excel bằng VBA

Cách tạo mục lục bằng VBA Excel

Tags