Trong công việc, việc thu thập và tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau là điều không thể tránh khỏi. Việc xử lý thủ công dữ liệu từ nhiều bảng tính Excel riêng lẻ thường tốn thời gian và dễ xảy ra sai sót. Do đó, sử dụng các công cụ như Power Query trong Excel và Power BI để gộp dữ liệu từ nhiều bảng tính vào một bảng tổng hợp là giải pháp hiệu quả giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao độ chính xác. 

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách gộp dữ liệu từ nhiều bảng tính vào một bảng tổng hợp bằng Excel và Power BI, giúp bạn dễ dàng tổng hợp và phân tích dữ liệu một cách hiệu quả. 

Giả sử chúng ta bốn bảng tính khác nhau – East (Đông), West (Tây), North (Bắc) South (Nam) như sau. Mỗi bảng tính này đều dữ liệu trong một Bảng Excel cấu trúc của bảng giống nhau (tức các tiêu đề giống nhau). 

Picture1

Cách 1: Thao tác với Excel 

Bước 1: Chọn Tab ‘Data’ 

2

Bước 2: Trong nhóm ‘Get & Transform Data’, chọn ‘Get Data’ 

3

Bước 3: Chọn ‘From Other Sources’ chọn ‘Blank Query’ 

4

Bước 4: Trong Trình chỉnh sửa Power Query, nhập công thức sau vào thanh công thức và chọn Enter 

=Excel.CurrentWorkbook() 

5

Bước 5: Ở tên cột, click chọn dấu mũi tên hai đầu, sau đó click chọn các cột chúng ta muốn kết hợp. Nếu bạn muốn kết hợp tất cả các cột, click chọn ô ‘(Select All Columns)’. 

Bỏ chọn ‘Use original column name as prefix’ và click OK. 

6

Kết quả: 

7

Bây giờ ta đã có dữ liệu kết hợp từ tất cả các bảng tính trong Power Query, ta có thể tải nó vào Excel – dưới dạng một bảng tính mới: 

Để thực hiện điều này, hãy làm theo các bước sau: 

1. Chọn tab ‘File’ 

2. Chọn ‘Close and Load To’8

Cách 2: Thao tác với Power BI 

Bước 1: Chọn ‘Import data from Excel’ 

9

Bước 2: Trong cửa sổ Điều hướng (Navigator), ta chỉ cần chọn một bảng bất kỳ chọn Transform Data. 

10

Bước 3: Trong cửa sổ Power Query Editor, click chuột phải vào ‘Navigation Step’ chọn ‘Delete Until End’. Lưu ý rằng thao tác này sẽ xóa bước này tất cả các bước sau đó không tùy chọn hoàn tác. 

11Bây giờ bạn chỉ còn thấy một bước đó Source, bản xem trước của dữ liệu sẽ tất cả các bảng tính trong tệp Excel đó.

12

Bạn có thể chọn lọc lấy Sheet (trang tính) hoặc Table (bảng). Giả sử trong trường hợp này, chúng ta chỉ lấy trang tính, ta click chọn mũi tên xổ xuống và tick vào ô ‘Sheet’. Sau đó chọn OK. 

13

Bước 4:  chúng ta chỉ cần giữ lại Cột ‘Data, hãy click chọn dấu mũi tên hai đầu sau đó chọn ‘Remove Other Colums 

14

Bước 5: Bỏ chọn ‘‘Use original coluBước 5: Bỏ chọn ‘‘Use original column name as prefix’ click OK. mn name as prefix’ click OK. 

15

Kết quả 

16

Như vậy, chúng ta đã hoàn thàn việc gộp dữ liệu từ nhiều bảng tính vào một bằng Power BI. Tuy nhiên, dữ liệu vẫn chưa được làm sạch các cột chưa tên:

17

Để tiến hành loại bỏ 2 hàng đầu tiên bị lỗi, chúng ta click chọn vào 1 hàng bất kỳ chọn ‘Remove Rows’

18

Sau đó chọn ‘Remove Top Rows’ nhập 2 để xóa 2 hàng đầu tiên

19

Sau khi xóa, chúng ta click chọn ‘Use First Row as Headers’ để lấy hàng đầu tiên làm tên cột 

20

Kết quả cuối cùng 

21

Xem thêm: 

Thay đổi định dạng ngày tháng trong Power BI

Khóa học Phân tích và Trực quan hóa dữ liệu trên Power BI

Khóa học Tổ chức và Quản lý dữ liệu báo cáo trong Excel

Khóa học Data Analysis for Professionals