Bạn đang gặp khó khăn khi phải xử lý với một tập dữ liệu lớn? Vậy thì hãy chuyển đổi tập dữ liệu thành một số nhóm (dựa trên loại dữ liệu) để dễ dàng thao tác hơn. Và một cách để xử lý dữ liệu này là tạo một Pivot Table. Trong bài viết này, UniTrain sẽ hướng dẫn bạn cách nhóm dữ liệu trong Pivot Table Excel.

1. Tạo nhóm theo văn bản nhất định: Nhóm tùy chỉnh trong Pivot Table

Bước 1: Người dùng kéo các trường thích hợp vào các khu vực để đưa dữ liệu vào pivot table trống. Để tạo pivot table, hãy kéo trường Item trong Rows và trường Units trong Values, sau đó bạn sẽ thấy Sum of Units.
Defining a New Group with Some Certain Text Items

Bước 2: Người dùng muốn tạo một nhóm Notebook, Pen,Pencil. Hãy giữ phím CTRL > chọn 3 mục đó > nhấp chuột phải và chọn Group.

Sau đó, bạn sẽ Group1 hiển thị, trong đó có Notebook, PenPencil. Trong khu vực Rows, các mục của Group1 được đặt tên là Item2.

Going to Field Settings from Pivot Table Analyze

Bước 3: Chọn Group1 > chọn PivotTable Analyze > chọn Field Settings trong mục Active Field. Sau đó, hộp thoại Field Settings hiển thị (như hình dưới).

Setting Custom Name to Field Settings dialog box

Bước 4: Nhập tên vào ô Custom Name > chọn OK. Kết quả là bạn sẽ thấy tên trường Group1School-Items. Nếu muốn thay đổi tên của Group1, hãy dùng Formula Bar.

Change the Custom Name for Group1

Bước 5: Chọn Group1 > Nhập tên tùy thích vào Formula Bar.

Change the Display name of Group1

Bước 6: Thao tác tương tự với các nhóm còn lại.

Make another Group named Others

2. Nhóm các số trong Pivot Table Excel

Giả sử, người dùng muốn tạo một nhóm có trường dãy số bằng cách:

Bước 1: Kéo RegionTotal Sales trong khu vực RowsTotal Sales trong khu vực Values.

Create a Pivot table with Region and Total Sales

Bước 2: Chọn ô A5 > chọn tab PivotTable Analyze > chọn Group >Group Selection. Sau đó, hộp thoại Grouping hiển thị > chọn Starting at (0), Ending at (300), By (25) > OK.

How to Group Numbers with Pivot Table in Excel

Bước 3: Để kiểm tra xem trong phạm vi bán hàng đó có bao nhiêu đợt bán hàng, hãy chọn Sum of Total Sales > chọn Value Field Settings.

Going to Value Field Settings

Bước 4: Hộp thoại Value Field Settings hiển thị, chọn Count trong mục Summarize value field by > OK.

Summarizing value field by Count

Cuối cùng, k ết quả hiển thị  (như hình dưới).

Creating Group based on number data in Pivot Table

3. Nhóm ngày bằng Pivot Table trong Excel

3.1. Nhóm ngày tích hợp 

Giả sử trong tập dữ liệu có một trường tên là Order Date có các giá trị ngày. Bây giờ, hãy kéo Order Date này vào khu vực Rows và xem kết quả. Excel tạo các nhóm tự động này theo Years, Quarters, Months.

Excel chia trường ngày thành năm, tiếp theo là quý, và cuối cùng là theo các tháng.

Excel creates auto group with Date type data

3.2. Nhóm dữ liệu loại ngày theo cách thủ công trong Pivot Table

Để nhóm dữ liệu theo cách thủ công, trước hết bạn cần phải hủy nhóm dữ liệu bằng cách:

Bước 1: Chọn bất kỳ giá trị dữ liệu nào > chọn PivotTable Analyze > chọn Ungroup. 

Ungrouping data

Bước 2: Chọn ô A4 > chọn Group trong PivotTable Analyze > chọn Group Selection. 

Bước 3: Hộp thoại Grouping hiển thị > chọn Starting at (2/26/2021), Ending at (4/19/2023) > chọn tùy chọn trong By > chọn  OK.

Manually Grouping of Date Type Data in Pivot Table

Cuối cùng, kết quả sẽ hiển thị (như hình dưới):

group of date data type as years and months only

Xem thêm 

Khóa học Tổ chức và Quản lý dữ liệu báo cáo trong Excel

Cách tạo Pivot Table từ dữ liệu ở file Excel khác 

Free Download: Microsoft Excel Pivot Tables & Introduction to Dashboards 

Pivot Table là gì? Những vấn đề thường gặp trong Pivot Table