Sau khi hoàn thành module Data Management in Excel – Tổ chức và Quản lý dữ liệu báo cáo trong Excel, mình biết thêm nhiều tính năng mới của Excel, rất hữu dụng trong việc nâng cao hiệu suất làm việc của mình. Ngoài ra, mình còn học được cách xây dựng mindset khi xử lý data, trình bày report một cách khoa học và cung cấp thông tin hữu ích cho người đọc report. Cảm ơn UniTrain, giảng viên cũng như đội ngũ tư vấn, hỗ trợ lớp học đã giúp buổi học diễn ra rất hiệu quả.

—–

Anh Nguyễn Hồng Ân (Học viên khoá Data Management in Excel)

Trade Marketing Manager – NewViet Diary