Biệt danh “gà mờ” từ đây chấm dứt!

Khái niệm cơ bản về vẽ đồ thị và làm báo cáo dashboard động chuyên nghiệp đã không còn xa lạ nữa kể từ khi tôi tham gia khóa học Dashboard Reporting tại UniTrain.

Thao tác với dữ liệu nền là bước đầu tiên để có được kết quả là các Dashboard được trình bày để người xem dễ hiểu, linh hoạt thay đổi các đối tượng tùy chỉnh theo yêu cầu của người sử dụng. Những con số, dữ liệu đã được trực quan hóa thông qua các đồ thị, sắp xếp lại thành một thể thống nhất và trình bày một cách khoa học, chuyên nghiệp.

NGÔ TỪ NHẬT MINH (học viên Dashboard Reporting)

Nhân viên kế tóan – Tập đoàn Hoa Sen

Leave us a Reply