Sau khi hoàn thành khóa học Ứng dụng SQL trong xử lý dữ liệu, tôi cảm thấy rất hài lòng về thông tin khóa học mang lại cho bản thân tôi.

Việc tiếp cận ứng dụng SQL giúp tôi rất xử lý rất nhanh dữ liệu trên data lớn, thực hiện báo cáo một cách nhanh chóng và chính xác. Tôi công tác trong ngành bank nên việc tiếp cận ứng dụng này đối với tôi là vô cùng cần thiết và hữu ích. Xin cảm ơn Qúy Trung tâm và Giảng viên Trung tâm rất nhiều.

—–

Chị Nguyễn Thị Thảo

Học viên Khóa học Ứng dụng SQL trong xử lý dữ liệu