Vào tháng 4/2021 vừa rồi, Power BI vừa ra mắt bản cập nhật mới với nhiều cải tiến và những tính năng mới giúp bạn tạo và chia sẻ báo cáo dễ dàng hơn. UniTrain sẽ điểm qua các cập nhật thú vị nhất sau đây.

Phần Reporting

Power Automate

Để đáp ứng nhu cầu xử lý insights khi nghiên cứu báo cáo Power BI, ứng dụng đã ra mắt cập nhật Power Automate. Với bản cập nhật mới này, bạn sẽ chủ động tạo ra các hành động cụ thể dựa trên thông tin nhận được khi khai thác các báo cáo Power BI. Các hành động này được xử lý linh hoạt theo từng ngữ cảnh theo một quy trình được định nghĩa sẵn trên Automate.

Small multiples

Phần này đã được bổ sung thêm phần xử lý padding và tạo được line. Chọn biểu tượng Format, bạn sẽ thấy phần bổ sung:

1

Ngoài ra, biểu đồ kết hợp cũng được bổ sung để thể hiện các line.

2

Các hình dạng mới

Power BI đã được bổ sung thêm nhiều hình dạng (shape) mới và có nhiều định dạng, chỉnh sửa hơn.

3

Trước đây Power BI chỉ có những shape đơn giản như:

4

Sau cập nhật đã được bổ sung thêm rất nhiều shape như hình.

5

Một cập nhật nữa là triệt tiêu được phần padding rất khó chịu trước đây khiến bạn không thể phủ được hết báo cáo ở 2 cạnh trái và phải.

6

 

Thay đổi những shape cũ

Những shape cũ trong báo cáo của bạn có thể được đổi sang shape mới bằng cách chọn Convert trong thanh Format shape.

7

Hơn nữa bạn không cần tạo lại từng hình mà chỉ cần chọn Upgrade để cập nhật toàn bộ shape.

Phần Modeling

DirectQuery for Power BI datasets and Azure AS: hỗ trợ kiểu kết nối trực tiếp với Power BI datasets và Azure AS.

CROSSFILTER supports many-to-many relationships: phần nâng cấp ở hàm DAX này là khả năng hỗ trợ các kết nối nhiều – nhiều.

Cụ thể, tham số CrossFilterType cho phép bạn chỉ định cách bạn muốn filter. Trước đây, bạn có thể chọn Both, None hoặc OneWay. Tuy nhiên, đối với mối quan hệ nhiều-nhiều, OneWay không đủ kiểm soát vì filter có thể đi theo một trong hai cách.

Do đó, Power BI đã thêm OneWay_LeftFiltersRight và OneWay_RightFiltersLeft để cung cấp cho bạn nhiều quyền kiểm soát hơn đối với hướng filter trong trường hợp này.

Performance improvements to IF and SWITCH functions: Power BI đã tối ưu lại thuật toán để tối ưu hiệu suất thực thi của IF() & SWITCH(), đặc biệt cho các trường hợp hàm SWITCH() có nhiều điều kiện rẽ nhánh hoặc hàm IF() lồng nhau nhiều cấp. Các điều kiện nhánh được tối ưu hóa với các hàm kết hợp sau: VALUES(), SELECTEDVALUE(), MIN(),
MAX(), các giá trị được gọi vào từ cột.

8

Text/CSV By Example: tính năng trích xuất dữ liệu từ các file Text/CSV đã chính thức được đưa vào sử dụng.

9

Automatic Table Detection from Excel files: tính năng tự động gợi ý các bảng liên quan đến dữ liệu hiện hành trên Excel cũng đã được chính thức đưa vào sử dụng.

10

Phần Service

Sensitivity labels in Power BI embedded: tính năng bảo mật dữ liệu này cũng đã được đưa vào sử dụng. Điểm hay là bạn chỉ cần thiết lập 1 lần các sensitivity label sẽ tự động hoạt động tốt trên các ứng dụng khác của Microsoft: Word, Excel, Outlook, Teams,…

11

Phần Visualizations

Power BI được bổ sung thêm một số chart mới.

Financial Reporting Matrix by Profitbase

12

Merged Bar Chart by Nova Silva:

 

13 

 

 

Trên đây là những tính năng mới rất hữu dụng cho việc tổng hợp dữ liệu, chẩn đoán các vấn đề về lỗi,…

UniTrain lược dịch

Nguồn: Microsoft

Xem thêm

Power BI: 5 tính năng AI và máy học không mã hàng đầu

Power BI – Dịch vụ được CEO và các nhà quản lý hàng đầu tại Microsoft tin dùng

Khóa học Phân tích và trực quan hóa dữ liệu trên Power BI

Tags