Chào mừng bạn đến với bản cập nhật tính năng Excel tháng 6/2022. Microsoft thông báo chia sẻ tính khả dụng chung của tính năng mới bảo vệ trang tính và khả năng tạo liên kết trong web dành cho Excel cho web, cũng như các đề xuất văn bản thay thế tự động cho biểu đồ và PivotCharts trên Excel cho Windows và Excel cho Mac. Ngoài ra, đối với người dùng nội bộ, Microsoft đang triển khai khả năng chèn dữ liệu từ ảnh trong Excel dành cho Windows.

1. Excel cho web
– Bảo vệ trang tính
– “PivotTable Connections” trong cài đặt Slicer

– Semi-select để tạo liên kết

2. Excel cho Windows

– Dữ liệu từ hình ảnh (Insider Beta)

– Đề xuất văn bản thay thế tự động cho biểu đồ và PivotCharts

3. Excel cho Mac

– Đề xuất văn bản thay thế tự động cho biểu đồ và PivotCharts

– Nhập từ các local text, CSV, và XLSX với bản xem trước dữ liệu

Excel cho web

Bảo vệ trang tính

Excel cho web hiện hỗ trợ bật và định cấu hình bảo vệ trang tính. Giờ đây, người dùng có thể bật và tắt tính năng bảo vệ trang tính, tạm dừng bảo vệ chỉ khi đến phiên của họ và định cấu hình các phạm vi đã mở khóa và các tùy chọn bảo vệ trang tính khác.

111 (2)

 

“PivotTable Connections” trong cài đặt Slicer

Tùy chỉnh Slicer áp dụng cho PivotTable – hiện đã có trong Excel cho web!

112 (2)

 

Semi-select để tạo liên kết

Tạo liên kết workbook bằng cách sử dụng lựa chọn công thức cross-workbook, còn được gọi là semi-select.

Excel for Windows 

Dữ liệu từ Ảnh 

Với tính năng Dữ liệu từ Ảnh (Data from Picture) mới trong Excel cho Windows, bạn có thể chèn dữ liệu từ ảnh trên clipboard hoặc tệp ảnh từ máy tính của mình. Không cần phải nhập tất cả dữ liệu vì Excel có thể làm điều đó cho bạn!

3a

Đề xuất văn bản thay thế tự động cho biểu đồ và PivotCharts

Excel được cập nhật sẽ tự động nhận dạng và tạo văn bản thay thế nếu người dùng đang sử dụng trình đọc màn hình và đến một biểu đồ hoặc Biểu đồ Pivot bị thiếu văn bản đó.

Excel cho Mac 

Nhập từ các local text, CSV, và XLSX với bản xem trước dữ liệu 

Phiên bản Excel mới có thể nhập dữ liệu từ các local file như Excel Workbooks, Text và CSV, bằng cách sử dụng Power Query trong Excel cho Mac.

UniTrain lược dịch

Xem thêm

Combo khóa học Excel for Professionals

Khóa học MS Word for Professionals 

Khóa học MS Powerpoint for Professionals

Tags