Chất lượng kiểm toán trở thành mối quan tâm sâu sắc sau khi công ty Carillion của Anh sụp đổ vào năm 2018, với khoản nợ gần 7 tỷ bảng và hàng trăm triệu bảng tồn tại trong các hợp đồng còn dang dở. Sự sụp đổ khiến hơn 2000 nhân viên thất nghiệp và khiến người nộp thuế ở Anh rất lo lắng trước tình hình thiếu hụt chi phí lớn để duy trì các dịch vụ thiết yếu.

Cuộc điều tra cho thấy KPMG đã quá tự tin vì đã không đặt sự hoài nghi cần thiết vào các phán quyết kế toán của Carillion trong 19 năm làm kiểm toán của công ty này. Cuộc điều tra đã chỉ ra những xung đột lợi ích và thiếu cạnh tranh trong một thị trường bị chi phối bởi các công ty Big Four. Các giải pháp được đề xuất bao gồm chia nhỏ Big Four thành nhiều công ty kiểm toán hơn hoặc tách rời các nhóm kiểm toán khỏi các dịch vụ chuyên nghiệp khác.

Báo cáo từ cuộc điều tra chung của quốc hội Anh về các bang Carillion cho rằng đây là thời gian cho một cách tiếp cận hoàn toàn khác biệt.

Đo lường chất lượng kiểm toán

Trong khi những rắc rối của Carillion đang kết tinh, những công ty khác đã có những động thái để đại tu các nội dung của quy định kiểm toán và thiết lập tiêu chuẩn để giải quyết những thiếu sót về chất lượng kiểm toán.

Diễn đàn quốc tế Các cơ quan Quản lý kiểm toán độc lập (IFIAR), trong đó bao gồm nhà quản lý kiểm toán độc lập từ 52 khu vực pháp lý, nhằm mục đích nâng cao chất lượng kiểm toán toàn cầu. Sau liên tiếp các báo cáo âm tính, IFIAR thực hiện một cuộc thẩm tra hàng năm và đã đồng ý với sáu công ty kiểm toán lớn nhất toàn cầu để giảm 25% báo cáo âm tính được báo cáo vào năm 2015 vào năm 2019.

Mặc dù đây là một mục tiêu đáng ngưỡng mộ, nhưng khả năng so sánh tỷ lệ phần trăm giữa các năm và tính hợp lệ của bất kỳ phép ngoại suy nào từ kết quả trên tất cả các cuộc kiểm toán có thể bị nghi ngờ.

Ở Úc, Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) không chọn mẫu kiểm toán thống kê để kiểm tra, mà sử dụng mẫu kiểm toán dựa trên rủi ro. Rủi ro cung cấp một cơ sở hiệu quả để phân bổ các nguồn lực của ASIC, nhưng không cung cấp một cơ sở đáng tin cậy để so sánh hàng năm hoặc với các cơ quan quản lý khác.

Hành động về chất lượng kiểm toán

Sự không hài lòng của các cơ quan quản lý đối với kết quả thẩm tra kiểm toán đã được thông qua bởi các cơ quan, từ Tổ chức Ủy ban Chứng khoán Quốc tế (IOSCO) cho tới Nhóm Giám sát (MG) , cơ quan giám sát của  Ủy ban chuẩn mực kiểm toán và dịch vụ đảm bảo quốc tế(IAASB) mà IOSCO nắm giữ vị trí hội đồng quản trị .

MG nói rằng ảnh hưởng của nghề kiểm toán trong việc ban hành các tiêu chuẩn dẫn đến một nhận thức rằng họ có thể không vì lợi ích công. MG đã đề xuất đưa những tiêu chuẩn liên quan đến kiểm toán ( hiện đang nằm dưới sự bảo trợ của Liên đoàn Kế toán Quốc tế (IFAC) cho một cơ quan tài trợ độc lập mới. Khuyến nghị cuối cùng của MG có thể diễn ra ​​trong năm nay.

Trong khi đó, IAASB tiếp tục sửa đổi các tiêu chuẩn và ban hành các tiêu chuẩn mới để cải thiện chất lượng kiểm toán. Thay đổi quan trọng nhất gần đây đã được tăng cường báo cáo kiểm toán viên, yêu cầu báo cáo các vấn đề kiểm toán quan trọng cho các thực thể được liệt kê, cũng như thay đổi cấu trúc và thông tin cho tất cả các báo cáo của kiểm toán viên. Các tiêu chuẩn về ước tính kiểm toán, đánh giá rủi ro và quản lý chất lượng cũng đã được sửa đổi hoặc đang trong quá trình sửa đổi.

Ủy ban Chuẩn mực đạo đức quốc tế về kế toán (IESBA) đã giải quyết mối đe dọa đến kiểm toán viên độc lập bằng cách sửa đổi các quy tắc đạo đức để gia tăng thời kỳ xét duyệt cho các đối tác kiểm toán quan trọng. IESBA cũng đang xem xét tác động của chi phí đối với chất lượng kiểm toán, bao gồm mức phí kiểm toán, tầm quan trọng của các khoản phí đó đối với đối tác, văn phòng hoặc công ty, tỷ lệ phí dịch vụ phi kiểm toán so với phí kiểm toán do khách hàng kiểm toán thanh toán và việc cung cấp dịch vụ kiểm toán bởi một doanh nghiệp hoạt động kinh doanh dịch vụ phi kiểm toán.

Liệu tất cả điều này có thay đổi chất lượng kiểm toán?

Trước khi thực hiện các bước để sửa chữa chất lượng kiểm toán, cần phải đo lường một cách đáng tin cậy và nhất quán, theo các cách tương đương. Một tiêu chuẩn cho chất lượng kiểm toán chấp nhận được cần phải được thiết lập. Khi chất lượng kiểm toán giảm, các nguyên nhân gốc rễ cần được phân tích và giải quyết.

Dường như các biện pháp hiện tại về chất lượng kiểm toán là không hiện diện, không đáng tin cậy hoặc không thể so sánh được, vì mỗi pham vi quyền hạn thu thập dữ liệu khác nhau. Các vấn đề vẫn chưa được xác định rõ ràng, các giải pháp đang được thực hiện đồng thời mà không có cách nào đáng tin cậy để xác định liệu có hiệu quả hay không.

Tất cả các hành động khắc phục đều phải trả giá và không thể biết liệu những cái giá đó có hợp lý hay không?

Theo intheblack.com

Xem thêm

Cập nhật ngành kiểm toán cho nghề nghiệp tương lai

5 quan niệm sai lầm về nghề kiểm toán