Có một sự thay đổi lớn đang diên ra đối với ngành Kế toán trong nhiều năm trở lại đây. Và công nghệ tiên tiến chính là tác nhân lớn nhất cho sự thay đổi đó.

E-book này của IRIS sẽ cung cấp cho bạn góc nhìn của tương lai trong năm 2025, công nghệ kỹ thuật số sẽ tiếp tục như thế nào để cách mạng hóa ngành Kế toán. Và liệu rằng doanh nghiệp của bạn có thể thích nghi với sự thay đổi này để tiếp tục tồn tại và phát triển?

Xem thêm

Download tài liệu Accounting for change: The power of connected accounting

Xu hướng phát triển của lĩnh vực kế toán và cơ hội với Việt Nam