Chứng chỉ Microsoft Power BI Data Analyst (PL-300) là tên gọi mới của Chứng chỉ DA-100: Analyzing Data with Microsoft Power BI từ tháng 3/2022.
Chứng chỉ Microsoft Power BI Data Analyst (PL-300) tập trung các kỹ năng cần thiết của một Data Analyst, đặc biệt là kỹ năng phân tích và trực quan hóa dữ liệu với Power BI.
Đạt được chứng chỉ này của Microsoft là một lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn thăng tiến sự nghiệp với tư cách là một nhà phân tích dữ liệu. Cùng UniTrain tìm hiểu một số thông tin về chứng chỉ PL-300 nhé!
– Thời gian thi: 180 phút
– Số lượng câu hỏi: 40 – 60
Hình thức câu hỏi: trắc nghiệm, đúng/sai, kéo và thả, xây dựng danh sách và giải casestudy.
– Ngôn ngữ: Tiếng Anh
– Lệ phí thi tại Việt Nam: $80 USD
– Điểm đạt: 700/1000 điểm
– Nền tảng: sử dụng thành thạo Power Query và phân tích dữ liệu trực quan bằng cách sử dụng Data model, DAX và visualization.
Tham khảo khóa học Revision Microsoft Power BI Data Analyst này được thiết kế nhằm giúp học viên 𝐨̂𝐧 𝐭𝐚̣̂𝐩 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐚𝐬𝐞 𝐬𝐭𝐮𝐝𝐲 để chuẩn bị cho kỳ thi PL-300.
Bắt đầu ôn thi Microsoft Certified PL-300: Power BI Data Analyst Associate ngay từ bây giờ cùng UniTrain.
Xem thêm