Chứng chỉ Microsoft Power BI Data Analyst PL-300 gồm 40-60 câu hỏi. Cùng UniTrain tìm hiểu những câu hỏi đó xoay quanh những nội dung nào nhé!

1. Prepare the data – Chuẩn bị dữ liệu (15-20%)

Kiến thức của phần này chủ yếu về việc thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, làm sạch, chuyển đổi và tải dữ liệu.

2. Model the data – Lập mô hình dữ liệu (30-35%)

Các nội dung trong phần này bao gồm thiết kế một mô hình dữ liệu, phát triển mô hình dữ liệu, tạo measures bằng cách sử dụng DAX, và tối ưu hóa hiệu suất của mô hình.

3. Visualize and analyze the data – Trực quan hóa và phân tích dữ liệu (25-30%)

Bạn cần ôn tập các kiến thức liên quan tới việc tạo báo cáo, tạo dashboard, nâng cao báo cáo về khả năng sử dụng và kể chuyện, xác định các mẫu và xu hướng.

4. Deploy and maintain assets – Triển khai và duy trì tài sản (20-25%)

Trong phần này, với vai trò Power BI admin, bạn sẽ gặp các câu hỏi liên quan tới phân quyền trong môi trường làm việc. Các nội dung chính sẽ là về quản lý tệp và datasets, quản lý không gian làm việc (workspaces)
Có thể thấy, so với DA-100, nội dung của PL-300 tương tự. Tuy nhiên, cấu trúc các kỹ năng được đo lường có một sự thay đổi rất nhỏ. UniTrain sẽ có bài so sánh trong thời gian tới.
Bắt đầu ôn thi Microsoft Certified PL-300: Power BI Data Analyst Associate ngay từ bây giờ cùng UniTrain.
Xem thêm