GIỚI THIỆU

Hiện nay, với sự cạnh tranh trên thị trường, áp lực suy thoái và những khó khăn của nền kinh tế, các doanh nghiệp ngày càng quan tâm nhiều hơn đến xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm giúp hạn chế những sự cố, mất mát, thiệt hại, và tăng hiệu quả hoạt động của tổ chức.

MỤC TIÊU

 • Cung cấp những kiến thức chuyên sâu về hệ thống kiểm soát nội bộ.

 • Thực hiện xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ.

 • Thực hiện hiệu quả các hoạt động kiểm soát chính đối với mỗi quy trình kinh doanh.

 • Áp dụng chiến lược kiểm soát và giám sát quá trình thực hiện.

 • Thiết lập hệ thống thông tin phản hồi và ra quyết định nhanh chóng.

NỘI DUNG

  Phần I: Tổng quan về kiểm soát nội bộ.

 • Giới thiệu báo cáo COSO.

 • Khuôn mẫu hệ thống kiểm soát nội bộ theo báo cáo của COSO.

 • Cách thức xây dựng các quy trình kiểm soát thông qua các Case-studies với các ngành kinh doanh khác nhau.

 • Phần II: Kiểm soát các chu trình kinh doanh và xử lý thông tin

 • Kiểm soát nội bộ hoạt động mua hàng, nhập kho hàng hóa, hàng tồn kho.

 • Kiểm soát nội bộ quy trình thanh toán.

 • Kiểm soát doanh thu, và quy trình quản lý tiền mặt.

 • Kiểm soát nội bộ quá trình sản xuất.

 • Kiểm soát nội bộ các khoản mục chi phí.

 • Kiểm soát quá trình xử lý thông tin.

 • Kiểm soát nội bộ đối với việc quản lý các tài sản cố định.

 • Đánh giá tiền kiểm, hậu kiểm và đề xuất biện pháp khắc phục, duy trì.

 

→ Các khóa học khác:

Thực hành hợp nhất kinh doanh

ĐĂNG KÝ

  THÔNG TIN ĐĂNG KÝ
  1. Khóa học muốn đăng ký * (Có thể chọn nhiều khóa học bằng cách giữ Ctrl và chọn)

  • Giảng viênPhạm Thị Thu Hà, CIA, MBA
  • Khai giảng dự kiến Liên hệ
  • Số lượng 20 học viên
  • Khóa học
  • Thời gian -
  • TRUNG TÂM ĐÀO TẠO UNITRAIN

   Tầng 6, Tòa nhà Thiên Sơn,
   5 Nguyễn Gia Thiều, Phường 6, Quận 3, TP. HCM

   • HOTLINE: 0901 175 625
   • info@unitrain.edu.vn
   Liên hệ