PepsiCo là nhà sản xuất nước giải khát và thực phẩm hàng đầu thế giới có doanh thu thuần hơn 65 tỷ Đô la Mỹ. Công ty cung cấp hàng trăm sản phẩm nước giải khát và thực phẩm mang tới sự vui thích cho người tiêu dùng trên khắp thế giới. Doanh thu mỗi nhãn hàng mang về hơn 1 tỷ USD hằng năm.


I. THÔNG TIN CHUNG

– Vị trí: Senior Accountant – Treasury. 

II. YÊU CẦU

– Bằng cử nhân Kế toán, Tài chính.

– Có kinh nghiệm 5 năm kinh nghiệm trở lên tại vị trí SeniorAccount Payable của FMCG / MNC.

– Đạo đức tốt.

– Khả năng tổ chức tốt.

– Có khả năng làm thủ tục nộp hồ sơ tiêu chuẩn.

– Làm việc tỉ mỉ, chi tiết, đáng tin cậy và thái độ chuyên nghiệp.

– Có khả năng giao tiếp hiệu quả (nói và viết).

– Có khả năng tương tác với nhân viên và nhà cung cấp một cách chuyên nghiệp.

– Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt, kỹ năng nghiên cứu và kỹ năng phân tích dữ liệu và kỹ năng đa nhiệm.

– Có khả năng làm việc độc lập trong môi trường làm việc có nhịp độ cao và nhanh chóng, chú trọng tính chính xác và kịp thời.

III. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

– Xác minh tất cả các hoá đơn và tài liệu hỗ trợ để đảm bảo tuân thủ chính sách và thủ tục của công ty.

– Thu thập đủ các tài liệu hỗ trợ.

– Hỗ trợ chốt sổ cuối kỳ (theo tháng).

– Hỗ trợ kiểm toán.

– Kiểm tra tất cả các hoá đơn và tài liệu hỗ trợ cho các chi phí tiết kiệm, hoàn thiện nhất; kiểm tra tính chính xác trong mã hóa kế toán và các chi phí, có ủy quyền thích hợp không; đúng nhà cung cấp, số tiền, ngày đến hạn trước khi giữ lại cho hóa đơn hay không. Hoàn thành công việc trong 3 ngày kể từ ngày nhận được nhiệm vụ.

– Xác minh tất cả các khoản T & E (Du lịch & Giải trí) và các khoản chi phí khác  mà không có lỗi (error-free).

– Đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các quy định về thuế, các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (VAS), các chính sách của SPVB về kế toán, báo cáo tài chính và các yêu cầu kiểm soát nội bộ khác.

– Đảm bảo tất cả các khoản hạch toán kế toán hoá đơn AP/sổ tay GL sẽ được tính đúng hạn khi GRN/các dịch vụ phải thu hoặc được chấp nhận để phản ánh nguyên tắc đối chiếu kế toán.

– Đảm bảo rằng hóa đơn của công ty được quản lý chính xác.

– Các khoản thanh toán trễ, tiền trả trước, tiền gửi, tiền tạm ứng cho nhân viên/nhà cung cấp. Giám sát các hạn mức tín dụng và đối chiếu số dư chưa thanh toán.

– Đối chiếu các giao dịch phải thanh toán.

– Theo dõi chi phí và tích lũy.

– Cung cấp báo cáo về số dư/xác nhận của nhà cung cấp, báo cáo liên quan đến thẻ công ty, cũng như các công việc khác theo yêu cầu.

– Duy trì và cập nhật hồ sơ của nhà cung cấp và đảm bảo các tài liệu hỗ trợ hoàn tất.

– Hợp đồng để giải quyết các khoản phải trả (AP) khác nhau tương ứng với nhà cung cấp/người yêu cầu.

– Xây dựng mối quan hệ vững chắc trên tất cả các đơn vị ở các cấp kế toán khác nhau.

– Hỗ trợ đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật cho các công ty.

– Hỗ trợ các dự án khác hoặc các nhiệm vụ được giao để hỗ trợ công ty khi cần thiết.

NHẤP APPLY TẠI ĐÂY

 

Xem thêm

Khóa học Combo Excel Professional
Khóa học ACCA F2
Khóa học ACCA F3
Khóa thực hành Excel trong Kiểm toán
Khóa ứng dụng Dashboard Reporting trong Excel
Khóa ứng dụng VBA trong Excel

Leave us a Reply