Với những đổi mới về nhanh chóng về phần cứng và phần mềm trong cách thức hoạt động của các kiểm toán viên, việc cập nhật những phát triển mới nhất trong công nghệ là điều quan trọng hơn bao giờ hết (nhưng cũng không kém phần khó khăn).

Để đưa ra được định hướng về vấn đề đang nhận được nhiều sự quan tâm này của các bạn, chúng tôi đã hỏi một nhóm các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực này về công nghệ đơn lẻ nào mà họ nghĩ là yếu tố thay đổi cuộc chơi lớn nhất trong kiểm toán.

AI và hơn thế nữa

Nếu tôi phải chọn một công nghệ thực sự thúc đẩy quá trình kiểm toán phát triển tiến lên phía trước, thì đó là trí thông minh nhân tạo (Artificial Intelligence – AI) trong tất cả các loại công nghệ. Ngay từ đầu, chúng ta đã thấy một số lợi ích nhanh nhất về hiệu quả và năng suất từ quá trình tự động hóa bằng robot. Nhưng lời hứa thực sự sẽ đến với khía cạnh học tập của trí tuệ nhân tạo, cái được gọi là học máy (machine learning). Với việc phân tích dữ liệu được hỗ trợ bởi học máy, chúng ta sẽ thấy sự cải thiện liên tục về khả năng phát hiện những điểm bất thường trong dữ liệu, xác định rủi ro và rút ra thông tin chi tiết, và điều đó thật thú vị.

– Erik Asgeirsson

Chủ tịch và Giám đốc điều hành, CPA.com

Nhiều công nghệ

Thật khó để chọn một công nghệ duy nhất. Khi bạn xem xét tất cả công nghệ mới – bạn đã có công nghệ phân tích dữ liệu, AI, học máy, kiểm tra từ xa (remote auditing) – tôi nghĩ rằng sự kết hợp của tất cả những công nghệ đó sẽ đưa bạn đến lãnh thổ của người thay đổi cuộc chơi.

– Julie Bell Lindsay

Giám đốc điều hành Trung tâm Chất lượng Kiểm toán

Con người + công nghệ

Yếu tố thay đổi cuộc chơi lớn nhất không phải là một công nghệ cụ thể – thay vào đó, đó là cách chúng tôi tiếp tục cân bằng giữa con người và công nghệ. Yếu tố thay đổi cuộc chơi lớn nhất là cách chúng tôi khai thác sự kết hợp đó để tạo ra thứ gì đó lớn hơn cái được tạo thành từ những cá nhân riêng lẻ. … Điều kỳ diệu là khi chúng ta kết hợp IQ của con người và IQ kỹ thuật số lại với nhau để tạo ra một thứ gì đó mới – đó là người thay đổi cuộc chơi.

– Wes Bricker

Phó chủ tịch và lãnh đạo đảm bảo, PwC US

Sự kết hợp của các công nghệ

Tôi nghĩ đó là sự kết hợp của tất cả công nghệ – hiệu quả mà chúng ta có thể đạt được nhờ tự động hóa sẽ thay đổi trò chơi trong việc giải phóng thời gian của các nhóm, sau đó xem xét các sản phẩm kiểm toán và các sản phẩm loại kết dính (binder-type product) tương tác để tự động hóa, quy trình kiểm tra theo cách thông tin đó được nhập vào công nghệ và nó giúp bạn xác định rủi ro cũng như các phương pháp kiểm toán mà bạn sẽ thực hiện. Đó là công nghệ có thể sẽ ra mắt trong vài năm tới. … Người thay đổi trò chơi nằm trong sự tác động lẫn nhau giữa tự động hóa và thay đổi cách thực hiện kiểm tra.

– Timothy Landry

Đối tác dịch vụ đảm bảo và công nghệ ứng dụng đảm bảo hàng đầu, Marcum

Zoom calls và blockchain

Có 2 hai công nghệ – Tôi nghĩ video là một và tôi cũng nghĩ rằng Công nghệ sổ cái phân tán (Distributed ledger) sẽ trở thành một công cụ thay đổi cuộc chơi một khi nó được ngành kiểm toán chấp nhận hoàn toàn.

– Patrick Morin

Hiệu trưởng hệ thống thông tin và đảm bảo rủi ro, Baker Newman Noyes

Phân tích dữ liệu

Nếu tôi đặt tên cho một công nghệ duy nhất vào ngày hôm nay, có lẽ trong ba năm nữa, nó sẽ hoàn toàn khác… Tôi nghĩ nghề này thực sự dành phần lớn thời gian vào việc đánh giá rủi ro, dữ liệu và khả năng phân tích để thực sự thực hiện việc chấm điểm cấp độ giao dịch – đó có lẽ là điều có ý nghĩa nhất trong thời gian tới đối với toàn bộ nghề.

– Christian Peo, KPMG

Đối tác quản lý quốc gia về chất lượng kiểm toán và thực hành nghề nghiệp, KPMG

Phân tích dữ liệu

Nhất định nó phải là công nghệ về dữ liệu và phân tích. Tôi nói như vậy bởi vì nó sẽ giúp kiểm toán viên trong việc cải thiện việc lập kế hoạch kiểm toán nhằm nâng cao chất lượng; nó sẽ giúp cho việc thực hiện đánh giá nhằm nâng cao chất lượng; và sau đó rất nhiều khả năng trực quan hóa sẽ cải thiện chất lượng giao tiếp của bạn, không chỉ với nhân viên trong việc lập kế hoạch các cuộc họp mà còn với khách hàng của bạn…. Nó thực sự là động lực thúc đẩy tốc độ và chất lượng.

– Cathy Rowe

Phó chủ tịch quản lý sản phẩm, Wolters Kluwer Tax & Accounting US

Phân tích dữ liệu, sau đó là chuỗi khối

Đó là một sự pha trộn, nhưng tôi thực sự nghĩ rằng blockchain sẽ không có tác động ngay bây giờ, nhưng sẽ có khả năng từ ba đến năm năm nữa. Cho đến lúc đó, phân tích dữ liệu là trung tâm; nó có thể tiêu thụ được và nó thực sự có thể biến đổi và có tác động trong thời gian ngắn. Tất nhiên, học máy (machine learning) và AI sẽ đưa dữ liệu về phía trước để phân tích, nhưng phân tích dữ liệu vẫn là số 1.

– Peter Scavuzzo

Giám đốc kỹ thuật số và thông tin đối tác, Marcum

Xem thêm