Đất Việt VAC Group thông báo tuyển dụng vị trí Internal Auditor

DatVietVAC là tập đoàn truyền thông, giải trí và công nghệ của Việt Nam. Đây được coi là công ty truyền thông đầu tiên và lớn nhất của Việt Nam, đồng thời ra mắt kênh truyền hình tư nhân đầu tiên trong cả nước.

JOB DESCRIPTION

Chức vụ: Internal Auditor

Cấp bậc: Internal Audit Associate

Công ty/phòng ban: CIA

Báo cáo trực tiếp: Head of Compliance & Internal Audit

Báo cáo gián tiếp: Internal Audit Manager

1. Mục tiêu chính

– Thực hiện công việc kiểm toán nhằm đảm bảo tính tuân thủ các quy trình, chính sách theo phân quyền
– Báo cáo tình hình kiểm toán cho trưởng phòng
– Tham gia hoàn thiện quy trình hoạt động
– Thực hiện kiểm soát theo yêu cầu cấp quản lý

2. Nhiệm vụ chính

– Lập chương trình và thủ tục cần thiết kiểm toán các phần hành cần kiểm soát
– Kiểm tra và đánh giá chính xác các báo cáo kế toán các công ty thành viên
– Xác định các rủi ro cần kiềm soát, các vấn đề phát sinh
– Thảo luận, thống nhất các phát hiện và giải phát khắc phục với trưởng phòng
– Thực hiện công việc kiểm toán nhằm đảm bảo tính tuân thủ các quy trình, chính sách theo phân quyền
– Báo cáo tình hình kiểm toán cho trưởng phòng
– Theo dõi, giám sát các biện pháp thực hiện khắc phục rủi ro đã được duyệt
– Hỗ trợ tổ chức các khóa training thuế nội bộ cho kế toán
– Thực hiện kiểm soát theo yêu cầu cấp quản lý
– Thực hiện kiểm soát theo yêu cầu cấp quản lý

3. Yêu cầu công việc

Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán

Kinh nghiệm:

– Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kiểm toán nội bộ
– Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc với các công ty kế toán/Kiểm toán chuyên nghiệp

Kiến thức:

– Có hiểu biết tốt về ngành
– Hiểu biết về các nguyên tắc và phương pháp Kiểm soát nội bộ
– Có hiểu biết tốt về rủi ro, các nguyên tắc và khái niệm về kiểm soát
Kỹ năng chuyên môn:
– Năng động, có đạo đức nghề nghiệp và tính trung thực
– Kỹ năng giao tiếp tốt về cả nói và viết

Kỹ năng mềm:

– Có khả năng tạo ảnh hưởng tốt và tự tin
– Chịu áp lực công việc

Phẩm chất:

– Trung thực
– Đam mê
– Mẫn cán

Posting date: 01/06/2022

Work Location: 222 Pasteur, Quận 3, HCMC, Vietnam

Gửi CV về email: long.le@datvietvac.vn