Data insights đề cập đến sự hiểu biết sâu mà một cá nhân hoặc tổ chức thu được từ việc phân tích thông tin về một vấn đề cụ thể. Sự hiểu biết này giúp các tổ chức đưa ra quyết định tốt hơn.

Ví dụ về Data Insight

Dưới đây là 4 ví dụ về Data insights áp dụng cho kinh doanh:

  1. Tối ưu hóa các quy trình để cải thiện hiệu suất.
  2. Khám phá thị trường, sản phẩm hoặc dịch vụ mới để thêm nguồn doanh thu mới.
  3. Cân bằng tốt hơn rủi ro để giảm tổn thất.
  4. Hiểu sâu hơn về khách hàng

Ví dụ về Tối ưu hóa Chiến dịch:

Nhóm Marketing có thể thu thập dữ liệu của các chiến dịch email khác nhau và sử dụng để phân tích dữ liệu. Sau đó có được thông tin chi tiết về chiến dịch nào phù hợp nhất với khách hàng của họ.

Ví dụ như Marketing Dashboard dưới đây cung cấp một cái nhìn sâu hơn về các kênh chuyển đổi cho các chiến dịch email.

data insights

Thông tin chi tiết về dữ liệu trong trường hợp này là chiến dịch “Đi theo xu hướng” có tỷ lệ đăng ký cao nhất, đây là chỉ số hiệu suất chính quan trọng  cho nhóm này.

Cách để có được data insights

Quá trình để có được thông tin về Data Insights thường bao gồm việc xác định mục tiêu, thu thập, tích hợp và quản lý dữ liệu, phân tích dữ liệu

1. Xác định mục tiêu kinh doanh
Xác định rõ các mục tiêu như cải tiến quy trình sản xuất hoặc xác định chiến dịch Marketing sẽ đem đến hiệu quả rất lớn

2. Thu thập dữ liệu
Lý tưởng nhất là các hệ thống đã được đặt sẵn để thu thập và lưu trữ dữ liệu nguồn thô. Nếu không, tổ chức cần thiết lập một quy trình có hệ thống để thu thập dữ liệu.

3. Tích hợp và quản lý dữ liệu
Sau khi thu thập, dữ liệu nguồn phải được chuyển đổi thành thông tin sạch, sẵn sàng cho phân tích thông qua tích hợp dữ liệu. Quá trình này bao gồm sao chép, nhập và chuyển đổi dữ liệu để kết hợp các loại dữ liệu khác nhau thành các định dạng tiêu chuẩn hóa, sau đó được lưu trữ trong một kho lưu trữ như hồ dữ liệu hoặc kho dữ liệu.

4. Phân tích dữ liệu
Phần mềm phân tích dữ liệu hoặc công cụ BI cho phép người dùng khám phá dữ liệu và cộng tác với những người khác để phát triển thông tin chi tiết về dữ liệu trả lời các câu hỏi cụ thể.

UniTrain lược dịch

Xem thêm

Combo 3 khóa học data analytics for professionalsKhám phá Power BI và các mẫu báo cáo

Tài liệu Excel vỡ lòng: Những thành phần cần biết trong Excel