Databases (Cơ sở dữ liệu) là cụm từ khá quen thuộc đối với nhân sự đang làm việc trong lĩnh vực IT hoặc thường xuyên tiếp xúc với dữ liệu như Marketing, Tài chính, HR, Kế – Kiểm toán. Nó là công cụ giúp người dùng làm việc với dữ liệu một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn. Vậy thì, chính xác Databases là gì? Có những loại Cơ sở dữ liệu phổ biến nào?

Databases (Cơ sở dữ liệu) là gì?

Cơ sở dữ liệu (Database), viết tắt là CSDL hoặc DB, là một tập hợp các Dữ liệu có quan hệ logic với nhau, có thể dễ dàng chia sẻ và được thiết kế nhằm đáp ứng các nhu cầu sử dụng của một tổ chức hoặc cá nhân.

Một CSDL thuờng bao gồm một hoặc nhiều bảng (table). Mỗi bảng đuợc xác định thông qua một tên

Ví dụ một cơ sở dữ liệu có bảng Student như sau:

Database là gì? Các loại cơ sở dữ liệu phổ biến

Các loại Databases (Cơ sở dữ liệu) phổ biến

#1. Hierarchical Databases (Cơ sở dữ liệu phân cấp)

Cơ sở dữ liệu phân cấp là loại CSDL được tổ chức thành một cây cấu trúc, phân loại theo cấp bậc hoặc cấp độ, các dữ liệu được kết nối với nhau thông qua các liên kết. Một thực thể lớn chứa các thực thể con khác. Ví dụ cụ thể cho Hierarchical Databases:

 

Database là gì? Các loại cơ sở dữ liệu phổ biến

#2. Network Databases (Cơ sở dữ liệu mạng)

Cơ sở dữ liệu mạng là “bản nâng cấp” của CSDL phân cấp. Theo đó, các thực thể con có quyền tự do liên kết với nhiều thực thể mẹ. Kết quả là, tạo ra một Databases đa dạng với nhiều luồng liên kết hơn

Database là gì? Các loại cơ sở dữ liệu phổ biến

Khi làm việc với lượng dữ liệu có những sự liên kết phức tạp, chắc chắn cơ sở dữ liệu mạng có nhiều tính năng biểu diễn các mối liên kết hơn.

#3. Object – Oriented Databases (Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng)

Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng là loại CSDL tổng hợp các dữ liệu vào một mô hình, các dữ liệu sẽ được chia thành các nhóm, mỗi nhóm sẽ được đại diện bởi các đối tượng.

Database là gì? Các loại cơ sở dữ liệu phổ biến

Trong biểu đồ trên, chúng ta có thể thấy các dữ liệu con được xếp vào các nhóm, các nhóm có các đối tượng đại diện như Person, Address, Student, Professor.

#4. Relational Databases (Cơ sở dữ liệu quan hệ)

Được coi là cơ sở dữ liệu hoàn thiện nhất, CSDL quan hệ chứa các bảng dữ liệu có mối quan hệ với các bảng dữ liệu khác. Trong CSDL này, mọi thông tin đều có liên kết với mọi thông tin khác. Các hàng dữ liệu trong bảng đều được liên kết với một hàng khác bằng khóa chính. Tương tự, các bảng được liên kết với một bảng khác bằng khóa ngoại.

Database là gì? Các loại cơ sở dữ liệu phổ biến

Hiểu nôm na là, giữa các bảng đều có một loại dữ liệu chung (Marks Awarded với ví dụ trên), dùng để đối chiếu các thông tin có liên quan đến loại dữ liệu đó ở bảng khác. Lưu ý thêm, việc mở rộng và nhập dữ liệu thêm trong cơ sở dữ liệu quan hệ là một nhiệm vụ khá nhẹ so với CSDL phân cấp.

#5. NoSQL Databases (Cơ sở dữ liệu NoSQL)

NoSQL là một loại cơ sở dữ liệu cung cấp  cơ chế lưu trữ và truy xuất dữ liệu. Những dữ liệu trong loại này được mô hình hóa bằng cách khác với CSDL quan hệ.

Database là gì? Các loại cơ sở dữ liệu phổ biến

 

NoSQL coi trọng sự đơn giản của thiết kế, cấu trúc của NoSQL được thiết kế để làm cho các hoạt động chạy nhanh hơn so với các loại CSDL khác. Tính phù hợp của một CSDL NoSQL nhất định phụ thuộc vào vấn đề mà nhân sự doanh nghiệp cần giải quyết. Cấu trúc dữ liệu được sử dụng bởi CSDL NoSQL được đánh giá là linh hoạt hơn CSDL quan hệ.

Xem thêm

Hàm Excel nâng cao dành cho cơ sở dữ liệu

Làm thế nào để xác thực dữ liệu trong Excel

Combo Khóa học: Business Intelligence