ACCA bao gồm 13 môn được thi theo thứ tự cấp độ Kỹ năng, Kiến thức và Chuyên nghiệp. Trong từng cấp độ, học viên có thể chọn thi bất cứ môn nào mà không cần phải theo thứ tự.

Có hai hình thức thi ACCA: Thi trắc nghiệm trên máy tính (Computer Based Exam) và thi viết trên giấy (Paper Based Exam). Mỗi năm ACCA tổ chức 4 kì thi, học viên được thi tối đa 4 môn trong 1 kỳ thi và tối đa 8 môn trong 1 năm, áp dụng cho cả 2 hình thức CBE và PBE.

1. Hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính (CBE)

Các môn Kiến thức (Fundamental Knowledge)

– Mỗi bài thi gồm 2 phần:

  • Phần A gồm 35 câu hỏi, mỗi câu 2 điểm.
  • Phần B gồm 3 câu hỏi, mỗi câu 10 điểm.

– Thời gian làm bài: 2 giờ

– Điểm pass: 50%

– Kết quả thi sẽ được hiện ngay trên màn hình sau khi bạn kết thúc bài thi.

Dưới đây là một số đề thi thử ACCA, các bạn có thể luyện tập trong quá trình ôn thi:

Các môn Kĩ năng (Fundamental Skills)

Từ kỳ thi tháng 9/2016, ACCA đã tổ chức thêm dạng thi trên máy tính (CBE) cho các môn F5 – F9 (trừ môn F4 và môn F6, chỉ dành cho phiên bản Thuế UK).

Tất cả các bài thi (trừ F8) đều có ba phần, bao gồm:

  • Objective Test questions (OT questions): gồm 7 loại câu hỏi đơn, ngắn gọn, mỗi câu 2 điểm.
  • OT Case questions: gồm bộ 5 câu hỏi OT questions, trả lời dựa vào tình huống có sẵn.
  • Constructed Response questions: Thí sinh trình đáp án là các công thức tính, các con số trên trang, bảng tính… Giám khảo sẽ chấm bài thi trên máy tính.

Đối với môn F8, bài thi có sự khác biệt nhỏ, chỉ gồm 2 phần OT Case và Constructed Response questions.

Dưới đây là các đề thi thử hữu ích cho việc ôn tập của bạn:

Lưu ý: Các bạn nhấn link, sau đó kéo xuống chọn Full Specimen Exam tại mục ACCESS THE CBE SPECIMEN EXAMS để vào bài thi mẫu dạng CBE.

2. Hình thức thi viết trên giấy (PBE)

Đối với môn F4, F6

Môn F4 và F6 do đặc thù về luật nên học viên có thể chọn học luật Việt Nam hoặc luật UK. Đối với hai môn này, kì thi sẽ do Việt Nam tổ chức và cấp bằng.

Bài thi F4 gồm 2 phần:

– Phần A gồm: 45 câu hỏi trắc nghiệm, mỗi câu 2 điểm.

– Phần B gồm: 5 câu, mỗi câu 6 điểm.

Bài thi F6 gồm 2 phần:

– Phần A gồm: 15 câu hỏi trắc nghiệm (multiple choice), mỗi câu 2 điểm.

– Phần B gồm: 4 câu, mỗi câu 10 điểm và 2 câu, mỗi câu 15 điểm. 2 câu hỏi 15 điểm sẽ tập trung vào phần thuế thu nhập và thuế thu nhập doanh nghiệp.

Các bạn có thể tham khảo các đề thi dưới đây:

Kết quả thi sẽ được thông báo qua email, tài khoản myACCA hoặc sms sau khoảng 1 tháng.

Bạn có thể sử dụng các đề thi trên đây để tự luyện tập và kiểm tra kiến thức của mình trước khi đi thi ACCA. Chúc các bạn ôn tập hiệu quả.

Xem thêm

Tips về 9 dạng câu hỏi ACCA trong bài thi trên máy tính (CBE)

ACCA tips – Những thói quen học tập cần tránh và giải pháp

 

Tags

Leave us a Reply