Finance for Non-Finance Managers của Gene Sicilliano là một trong những cuốn sách để cung cấp sự hiểu biết về tài chính cho các nhà quản lý phi tài chính. Ngay cả khi tài chính là một chủ đề khô khan và phức tạp, bạn sẽ không cảm thấy như vậy khi đọc cuốn sách này.

Mỗi phần chứa các ví dụ để có thể nhanh chóng xem qua chúng và hiểu nội dung của phần đó. Theo một số độc giả, tác giả đã pha chút hài hước để người đọc hoàn toàn thích thú khi đọc cuốn sách này. Nếu bạn là người mới bắt đầu trong lĩnh vực tài chính, cuốn sách này là danh cho bạn.

Xem thêm

Khóa học Quản trị Tài chính doanh nghiệp

Những bài toán nan giải nhà quản trị tài chính cần lưu ý

Xu thế công nghệ hàng đầu cho năm 2021 và 2022

Tags