Có nhiều bước và quy trình để làm cho bất kỳ tập dữ liệu cụ thể nào trở nên hữu ích: từ thu thập, chuẩn bị, làm sạch cũng như phân tích và giải thích. Đây là một tài nguyên hữu ích cho các chuyên gia dữ liệu (Data Scientists), những người đang tìm cách tiết kiệm thời gian trong các quy trình này. Đặc biệt, tài liệu cung cấp nội dung và thủ thuật cho Python, R, Matlab, SQL, Tableau, Excel, SPSS và SAS trên cả hai hệ điều hành Windows và Linux.

Xem thêm

5 ví dụ về Macro Excel sẽ giúp cuộc sống của bạn dễ dàng hơn

VBA – Các tính năng hỗ trợ trong Excel

Excel Automation – Combo 3 khóa học kỹ năng Excel tự động hóa

Tags