Bộ tài liệu về lương cung cấp lời khuyên thực tiễn cho nhà tuyển dụng và ứng viên trong từng ngành, cũng như cập nhật tình hình mức lương dựa trên nghiên cứu của các chuyên gia.
 
Bộ tài liệu gồm:
– Talent Trends 2022 Report – The Vietnam Salary Guide
– Persolkelly Vietnam Salary Guide 2022
– Alliance Resource Group’s 2022 Financial Salaries Guide and Economic Outlook
– 2022 Hays Asia Salary Guide
– Payroll Quick Guide January 2022
 
UniTrain hi vọng tài liệu này sẽ cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng thể về thị trường lao động Việt Nam và trở thành một công cụ hữu ích trong việc xây dựng chiến lược phát triển và tuyển dụng nhân tài vào năm 2022.
UniTrain sưu tầm