Thông điệp được đưa ra trong báo cáo này là: trong khi công nghệ kỹ thuật số đang thay đổi ngành công nghiệp, thì cần nhiều hơn là công nghệ để thành công trong lĩnh vực ngân hàng. Các ngân hàng phát triển mạnh trong tương lai sẽ là ngân hàng biết kết hợp công nghệ tuyệt vời với quản lý rủi ro và trên hết là cung cấp trải nghiệm khách hàng tuyệt vời.

Download tài liệu

Xem thêm

Thời của ngân hàng số

Ngân hàng – một trong những ngành đi đầu trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0

Nhân sự ở ngân hàng nào “hạnh phúc” nhất?