Series Mazars Insight về IFRS nhằm mục đích giúp người dùng và kiểm toán viên báo cáo tài chính mở rộng hiểu biết lý thuyết và thực tế về IFRS. Mục tiêu của tài liệu là cung cấp cho độc giả – cho dù là người mới bắt đầu hay chuyên gia, sự rõ ràng và hiểu biết về các vấn đề thách thức có thể gặp phải khi áp dụng IFRS.

Download báo cáo:

Xem thêm

Chuẩn bị áp dụng IFRS tại doanh nghiệp