Tài liệu Learn Python in 7 Days được thiết kế để giúp mọi người dễ dàng học và nắm vững kiến thức cơ bản về Python trong 7 ngày. Cuốn sách bao gồm các khái niệm cơ bản và cần thiết để hiểu hoạt động của Python. Cuốn sách dành cho mọi đối tượng độc giả và người học. Nó cũng rất có ích như một cuốn sách tham khảo đối với những ai đã có kinh nghiệm. Chúng tôi hy vọng bạn thích cuốn sách và sử dụng nó cho quá trình học tập của bạn.

Xem thêm

Khóa học Xử lý và trực quan hóa dữ liệu với Python

Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình Python